Hoppa till huvudinnehåll

Varför vi inventerar

Inventeringen av Havsstränder leds av programmet Terrester Habitatuppföljning, THUF. Inventeringen har pågått sedan 2012 men ändrade design år 2021. Syftet är att söka efter habitat enligt Annex 1 av EU:s Habitatdirektiv för att komplettera Sveriges rapportering till EU angående våra habitat.  Vi rapporterar även markanvändning och kan ge svar på status av känsliga habitat.

Alla ytor i landet som har någon strand har potentialen att komma med i inventeringen, och på samma sätt som flera andra av våra inventeringar väljs flera stickprov ut i olika tätheter, ju mer ovanligt en naturtyp är, desto tätare urval. Havsstrandsinventeringen använder sig av två inventeringssteg efter urvalsförfarandet, ett första steg av flygbildstolkning där alla strandpunkter som innehåller potentiella habitat karteras tillsammans med en transekt i 90 graders vinkel över stranden upp mot land. Från resultatet av steg 1, görs ett andra urval, där antalet punkter per trakt väljs inför fältinventeringen och den detaljerade inventeringen av punkter och transekter.

Publicerad: 15 maj 2024 - Sidansvarig: pernilla.christensen@slu.se
Loading…