Databeställning

Senast ändrad: 14 april 2023

Nedanstående data finns även tillgängliga helt eller delvis här: Datavärdskap Naturdata: LandskapsAnalys (slu.se)

Kontakta:

Henrik Hedenås för information om hur man kan beställa data från basinventeringen i NILS 2003-2020.

Sven Adler för information om hur man kan beställa data från Fjällinventeringen.

Hans Gardfjell för information om hur man kan beställa data från Havsstrandinventeringen.

Saskia Sandring för information om hur man kan beställa data från Fjärils och humleinventeringen.

Nedastående data finns enbart på förfrågan: 

Kontakta:

Henrik Hedenås för information om hur man kan beställa data från lövskogs- och gräsmarksinventeringen.


Kontaktinformation

Henrik Hedenås, Programchef NILS, Projektledare för gräsmarks och lövskogsinventeringen
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
henrik.hedenas@slu.se, 090-786 86 41

Sven Adler, Projektledare Fjällinventeringen 
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
sven.adler@slu.se, 090-786 81 01

Hans Gardfjell, Programchef THUF, Projektledare Havsstrandinventeringen
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
hans.gardfjell@slu.se, 090-786 82 41