Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Plattform odlingssystem

Fakultetsgemensamma ämnesområde odlingssystem

Plattformen har som mål att verka för att kraftfullt stärka SLU:s profil inom växtodlingssystem gentemot omvärlden.

Publicerad: 18 februari 2020 - Sidansvarig: katja.fedrowitz@slu.se
Loading…