Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Plattform odlingssystem

Plattformen har som mål att verka för att kraftfullt stärka SLU:s profil inom växtodlingssystem gentemot omvärlden.

Publicerad: 29 maj 2019 - Sidansvarig: katja.fedrowitz@slu.se
Loading…