Sveriges lantbruksuniversitet

Plattform för odlingssystem

Produktion av jordbruks- och trädgårdsgrödor och träd är ett viktigt och självklart ämne vid ett lantbruksuniversitet. Detta inte minst på grund av behovet inom utbildning inom agronom- och lantmästarprogrammen, hortonom- och trädgårdsingenjörsprogrammen respektive jägmästar- och skogsmästarprogrammen.

Plattformen har som mål är att verka för att kraftfullt stärka SLU:s profil inom växtodlingssystem gentemot omvärlden. I plattformen medverkar fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV), fakulteten för skogsvetenskap (S) samt fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ).

En kommitté med två ledamöter från varje fakultet leder samordningsarbetet.

Kommittén för odlingssystem har till uppgift att:

  • Verka för en intern samordning av SLU:s resurser och insatser inom jord- och trädgårdsbrukets växtodlingssystem och skogsskötselfrågor (samordningen ska omfatta grundutbildning, infrastruktur och samverkan),
  • Verka för att kraftfullt stärka SLU:s profil inom jord- och trädgårdsbrukets växtodlingssystem och skogsskötsel gentemot omvärlden.

Kommitténs ledamöter är:

Göran Bergkvist (ordförande), institutionen för växtproduktionsekologi

Thomas Kätterer, institutionen för ekologi

Erik Steen Jensen, institutionen för biosystem och teknologi

Lars Mogren, institutionen för biosystem och teknologi

Urban Nilsson, institutionen för sydsvensk skogsforskning

Charlotta Erefur, enheten för skoglig fältforskning

Publicerad: 20 juni 2016 - Sidansvarig: par.aronsson@slu.se