SU och SGU, bottenfauna och bottensediment, 2020

Senast ändrad: 19 oktober 2020

Expedition: Bottenfauna och provtagning av bottensediment

Datum: 17 maj till 30 maj 2020

Start: Stockholm

Slut: Norrköping

Organisation: Stockholms universitet och SGU

Samordnare: 

Kontakt: 

Område: Östersjön

Om expeditionen: SGU och Stockholms universitet genomför en samordnad expedition med provtagning av bottensediment och undersökning av bottenfauna i Östersjön.


Kontaktinformation

Sidansvarig: plan-webb@slu.se