Följ Svea

Senast ändrad: 18 oktober 2019

Här kan du se var Svea befinner sig, vad hon gör just nu samt kommande och genomförda expeditioner. Kartan kommer från webbplatsen marinetraffic.com.

Om fartyget eller kartan inte syns kan du söka efter fartygets MMSI-nummer 265009000 på www.marinetraffic.com.

Kommande och genomförda expeditioner

SLU, Bias, 2019 - avslutad

Expedition: Bias, Baltic International Acoustic Survey 

Datum: 8-22 oktober

Start: Lysekil

Slut: Lysekil

Organisation: SLU, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Samordnare: Niklas Larson, SLU Aqua

Kontakt: +46 (0)10-478 40 33; niklas.larson@slu.se

Område: Östersjön och Bottenhavet

Om expeditionen: Bias genomförs årligen i september eller oktober och är ett internationellt åtagande som samordnas av Internationella havsforskningsrådet, Ices. Under expeditionen uppskattas mängden sill och skarpsill i havet med hjälp av trålfiske, sonarer och ekolod.

SLU, Bratten 2019, övervakning av marina skyddsområden - avslutad

Expedition: Bratten 2019, övervakning av marina skyddsområden

Datum: 4 till 9 november

Start: Lysekil

Slut: Lysekil

Organisation: SLU, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Samordnare: Mattias Sköld

Kontakt: +46 (0)10-478 40 46; mattias.skold@slu.se

Område: Skagerrak

Om expeditionen: Övervakning av biologisk mångfald i skyddsområdet Bratten i Skagerrak med ROV (fjärrstyrd undervattensfarkost) och släpad videokamera.

Länkar

SLU, Bits, Q4 2019

Expedition: Bits, Baltic International Trawl Survey

Datum: 19 november till 28 november

Start: Lysekil

Slut: Ystad

Organisation: SLU, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Samordnare: Olof Lövgren, SLU Aqua

Kontakt: +46 (0)10-478 40 55; olof.lovgren@slu.se

Område: Östersjön

Om expeditionen: BITS genomförs två gånger årligen, under första och sista kvartalet. Expeditionen genomförs i samarbete med ett antal andra östersjöstater och huvudsyftet är att samla in data om populationer av torsk och flundra. Information registreras om all fisk som fångas under expeditionen.

SMHI, utsjöexpedition, december 2019

Expedition: SMHI:s utsjöexpedition, december

Datum: 4-16 december 2019

Start: Ystad

Slut: Lysekil

Organisation: SMHI

Samordnare: Anders Hulthén 

Kontakt: +46 (0)31-751 89 16, anders.hulthen@smhi.se

Område: Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön

Om expeditionen: Expeditionen ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet och i decemberexpeditionen genomförs även närsaltskartering i Bottniska viken.

SMHI, utsjöexpedition, januari 2020

Expedition: SMHI:s utsjöexpedition, januari

Datum: 7-15 januari 2020

Start: 

Slut: 

Organisation: SMHI

Samordnare: Anders Hulthén 

Kontakt: +46 (0)31-751 89 16, anders.hulthen@smhi.se

Område: Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön

Om expeditionen: Expeditionen ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet.

SLU, IBTS, Q1 2020

Expedition: IBTS, International Bottom Trawl Survey

Datum: 17 januari till 2 februari

Start: 

Slut: 

Organisation: SLU, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Samordnare: Barbara Bland, SLU Aqua

Kontakt: 010-478 40 13, barbara.bland@slu.se

Område: Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön

Om expeditionen: IBTS genomförs två gånger per år, under första och tredje kvartalet. Huvudsyftet med expeditionen är att uppskatta förekomsten av olika åldrar av fisk, speciellt de unga fiskarna (rekryteringen) av kommersiella arter som torsk, kolja, sill, skarpsill och makrill. Under årets första expedition undersöks också antalet fisklarver (yngel).

SMHI, utsjöexpedition, februari 2020

Expedition: SMHI:s utsjöexpedition, februari

Datum: 5-13 februari 2020

Start: 

Slut: 

Organisation: SMHI

Samordnare: Anders Hulthén 

Kontakt: +46 (0)31-751 89 16, anders.hulthen@smhi.se

Område: Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön

Om expeditionen: Expeditionen ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet.

SLU, Bits, Q1 2020

Expedition: Bits, Baltic International Trawl Survey

Datum: 25 februari till och med 9 mars

Start: 

Slut: Ystad

Organisation: SLU, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Samordnare: Olof Lövgren, SLU Aqua

Kontakt: +46 (0)10-478 40 55; olof.lovgren@slu.se

Område: Östersjön

Om expeditionen: BITS genomförs två gånger årligen, under första och sista kvartalet. Expeditionen genomförs i samarbete med ett antal andra östersjöstater och huvudsyftet är att samla in data om populationer av torsk och flundra. Information registreras om all fisk som fångas under expeditionen.

SMHI, utsjöexpedition, mars 2020

Expedition: SMHI:s utsjöexpedition, mars

Datum: 7-15 mars 2020

Start: Ystad

Slut: 

Organisation: SMHI

Samordnare: Anders Hulthén 

Kontakt: +46 (0)31-751 89 16, anders.hulthen@smhi.se

Område: Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön

Om expeditionen: Expeditionen ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet.

Fakta:

Kontakta fartygsenheten om du är intresserad av att använda R/V Svea. I mån av plats och andra förutsättningar går det också att följa med på en redan planerad expedition. Förutsättningarna bedöms och sätts dock av den som har bokat expeditionen.

Forskningssamordnare fartygsenheten

Mattias Sköld, +46 (0)10-478 40 46, mattias.skold@slu.se

Sidansvarig: johan.thorburn@slu.se