SLU, Bits, Q1 2022

Senast ändrad: 16 mars 2022

Expedition: Bits, Baltic International Trawl Survey

Datum: 22 februari till och med 7 mars 2022

Start: Lysekil

Slut: Karlskrona

Organisation: SLU, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Samordnare: Olof Lövgren, SLU Aqua

Kontakt: +46 (0)10-478 40 55; olof.lovgren@slu.se

Område: Östersjön

Om expeditionen: BITS genomförs två gånger årligen, under första och sista kvartalet. Expeditionen genomförs i samarbete med ett antal andra östersjöstater och huvudsyftet är att samla in data om populationer av torsk och flundra. Information registreras om all fisk som fångas under expeditionen.


Kontaktinformation