SLU, UWTV, 2021

Senast ändrad: 15 mars 2022

Expedition: SLU, UWTV Nephrops

Datum: 22 - 29 mars 2021

Start: Lysekil

Slut: Lysekil

Organisation: SLU, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Samordnare: Patrik Jonsson

Kontakt: 010-478 40 29, 0761-26 80 20; patrik.jonsson@slu.se

Område: Skagerrak, Kattegatt

Om expeditionen: SLU Aqua använder en släde med undervattenskamera för att räkna havskräftors bohålor. Eftersom det går att bedöma om bohålorna är bebodda går det också att uppskatta mängden havskräftor.


Kontaktinformation