SMHI, utsjöexpedition, maj 2021

Senast ändrad: 15 mars 2022

Expedition: SMHI:s utsjöexpedition, maj

Datum: 18-24 maj 2021

Start: Kalmar

Slut: Kalmar

Organisation: SMHI

Samordnare: Johan Kronsell

Kontakt: Johan Kronsell, +46 31 751 8935, johan.kronsell@smhi.se

Område: Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön

Om expeditionen: Expeditionen ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet.


Kontaktinformation