SU, bottenfauna, 2021

Senast ändrad: 15 mars 2022

Expedition: Bottenfauna och provtagning av bottensediment

Datum: 26-31 maj 2021

Start: Kalmar

Slut: Kalmar

Organisation: Stockholms universitet och SGU

Samordnare: 

Kontakt: 

Område: Östersjön

Om expeditionen: Stockholms universitet genomför en expedition med undersökning av bottenfauna i Östersjön.


Kontaktinformation