Kontakt

Senast ändrad: 18 juli 2016

Kontakt

Dr. Holger Dettki, Docent

Koordinator

Sveriges Lantbruksuniversitet
Inst. f. Vilt, Fisk och Miljö
901 83 Umeå, Sweden
Telefon: 090 - 786 8505
Mobil: 073 - 048 7872
holger.dettki@slu.se