CV-sida

Anette Wichman

Anette Wichman

Presentation

Jag heter Anette Wichman och är biolog och arbetar med forskning och undervisning i etologi.

Nuvarande tjänst: Forskare i Etologi vid Husdjurens Miljö och Hälsa

Mitt huvudsakliga forskningsområde har varit studier om utvecklingen av olika beteenden, kognitiv förmåga och hur man kan mäta känslolägen framförallt hos värphöns. Jag har även arbetat med mer tillämpad forskning såsom transport av kalkoner och hur olika faktorer relaterat till inhysning påverkar djur och deras möjlighet att utföra olika beteenden och i förlängningen deras välfärd.

Forskning

HönsI nuläget arbetar jag med ett EU projekt, Hennovation, som syftar till att öka nätverkande mellan producenter, forskare och andra intressenter från näringen inom värphönssektorn. Syftet är att finna och sprida information om ekonomiska och praktiska lösningar och metoder som förbättrar för både djur och producenter i deras dagliga verksamhet www.hennovation.eu

Ett annat mer experimentellt forskningsprojekt jag är involverad i handlar om hur olika typer av ljus påverkar värphönsens utförande av olika beteenden. Där är syftet att undersöka vilka spektrum och intensiteter av ljus som värphöns trivs bäst med att utföra olika sorts aktiviteter i vilket kan ge information som kan bidra till att man kan ge dem en så bra ljusmiljö som möjligt.

Publikationer i urval

  • Wichman A., Keeling L.J. and Forkman B., 2012. Cognitive bias and anticipatory behaviour of laying hens housed in basic and enriched pens. Applied Animal Behaviour Science, 140, 62-69.
  • Wichman A., Norring M., Voutila L., Pastell M., Valros A., Algers B., and Hänninen L., 2012. Influence of crate height during slaughter transport on the welfare of male turkeys. British Poultry Science, 53:4, 414-420.
  • Wichman A. Rogers L. J. and Freire R., 2009. Visual lateralization and development of spatial and social spacing behaviour of chicks (Gallus gallus domesticus). Behavioural Processes, 81, 14-19.
  • Wichman A. and Keeling L.J., 2008. Hens are motivated to dustbathe in peat irrespective of being reared with or without a suitable dustbathing substrate. Animal Behaviour, 75, 1525-1533.
  • Wichman A., Heikkilä M., Valros A., Forkman B. and Keeling L., 2007. Perching behaviour in chickens and its relationship to spatial ability. Applied Animal Behaviour Science, 105, 165-179.