CV-sida

Anna Bengtsson

Anna Bengtsson

Presentation

Landskapsarkitekt med inriktning mot evidensbaserad och hälsofrämjande design. PhD och adjunkt vid Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi.

Arbetar med flertalet kurser på temat utemiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande parallellt med forskning om evidensbaserad design och designprocesser. Mitt personliga mål är att fördjupa mig i gestaltning som sätter människans hälsa och välbefinnande i fokus och att genom detta utveckla min praktiska och teoretiska kunskap som landskapsarkitekt. Disputerade sommaren 2015 med avhandlingen ”From experiences of the outdoors to the design of healthcare environments”.

Publikationer i urval

Skärbäck, E., Bengtsson, A., Grahn, P. (2019). Naturintryckens betydelse på arbetsplatser. Movium Fakta 4. Alnarp: Movium.

Åshage, A., Bengtsson, A. (2019). Health promoting urban planning: a case study of an evidence based design process. ARCH19: 4th international conference on architecture, research, care and health. Conference Proceedings.

Bengtsson, A., Oher, N., Åshage, A., Lavesson, L., Grahn, P. (2018). Evidensbaserad design av utemiljö i vårdsammanhang: En forskningssammanställning. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie:17. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet.
https://www.ptsforum.se/media/3332/ltv-rapport-2018-7-2.pdf

Bengtsson, A. (2017). Utformning av stödjande utemiljö. I Skärbäck, E & Mossberg, F. (red) Grönska och ljudkvalitet i närmiljön. Hårda fakta för mjuka värden. Skriftserie för Ljudmiljöcentrum Lunds universitet. Nr 16. Sid 37-40.

Bengtsson, A., Hägerhäll, C., Englund, J-E., Grahn, P. (2015). Outdoor Environments at Three Nursing Homes: Semantic Environmental Descriptions. Journal of Housing for the Elderly 29 (1-2).

Bengtsson, A. (2015). From experiences of the outdoors to the design of healthcare environments. Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp. http://pub.epsilon.slu.se/12192/1/Bengtsson_A_150508.pdf

Pálsdóttir, AM., Larsson, A., Bengtsson, A., et al., 2015. ALM-Affärsmodellen - 5-stegs modellen för affärs-och företagsutveckling av Attraktiva Landsbygdsplatser baserat på Miljökvalitéer. LTV-fakultetens faktablad 2015:21.       

Bengtsson, A., Grahn, P. (2014). Outdoor Environments in Healthcare Settings: A Quality Evaluation Tool for Use in Designing Healthcare Gardens, Urban Forestry and Urban Greening 13 (4), 878-891. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866714001022

Bengtsson, A. & Grahn, P. (2014). Natur och trädgård i ett vårdsammanhang. I Wijk. H. (red) Vårdmiljöns betydelse. Studentlitteratur. Sid 229-254.

 


Kontaktinformation
Universitetsadjunkt vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Telefon: +4640415170
Arbetsbeskrivning: Undervisar i Natur, Hälsa och Trädgård. I avhandlingsarbetet kring betydelsen av utemiljöns utformning för äldre personer med vårdbehov fokuseras brukarnas upplevelse och erfarenhet.
Postadress:
Box 88
23053 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp