Restorativa arbetsplatser

Senast ändrad: 01 augusti 2023

Restorativa arbetsplatser kännetecknas av varierad grönska utformad för att gynna arbetstagares hälsa och kapacitet. Naturkvaliteter tolkas undermedvetet som trygga och innebär att stressen snabbt avtar. De påverkar även återhämtningen av koncentrationsförmåga och beslutsfattande positivt. Sådana kvaliteter kan implementeras på arbetsplatser vilket skulle ge direkt återverkan på personalens hälsa, förmåga och arbetsglädje samt på samhällsekonomin.

I projektet låter vi långsiktiga fastighetsägare i 40 olika fastighetsprojekt gå i bräschen för metodutveckling. Långsiktigt mål är att alla typer av fastighetsägare, även byggare, har intresse av att certifiera sina fastigheter som ”restorativa arbetsplatser”, till nytta för sina hyresgäster/brukare och samhället.

Praktiskt testas och vidareutvecklas ett protokoll för analys och åtgärdsförslag av kvaliteterna för olika typer av arbetsplatser med olika brukarbehov, från förskolor till universitet, vårdboenden och sjukhus, kommersiella lokaler, kontor, polishus med häkten m fl. samhällsfastigheter. Projekten är i olika fas från tidig planering, projektering, bygg- eller driftsfas.


Kontaktinformation

Erik Skärbäck, Professor emeritus
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
erik.skarback@slu.se, tel +46708415400