CV-sida

Anneli Ågren

Anneli Ågren
Jag leder en forskargrupp som utvecklar nya kartor från laserdata med hjälp av artificiell intelligens. Jag forskar och undervisar om marken och vattnet i skogen.

Presentation

Jag är intresserad av kopplingen mellan vattnets avrinningsområde och vattenkvalitet. I min forskning möts biologiska organismer, geologi och kemi i så kallade biogeokemiska interaktioner mellan skogens mark och vatten. Framförallt studerar jag hur skogsbruk och klimatförändring kan påverka mark och vatten. Min forskning baseras på observationer och experiment, till stor del från fältforskningsområdet Krycklan nära Umeå, men även nationella dataset från SLU's nationella övervakningsprogram Riksskogstaxeringen och Markinventeringen. Ett långsiktigt mål är att hitta lösningar som balanserar kraven på ökad skogsproduktion med miljöhänsyn. Där kommer detaljerade, noggranna kartor in i bilden. Hittils har vi utvecklat en ny markfuktighetskarta, torvkarta och dikeskarta för Svergie. Med bättre kartunderlag kan man få bättre beslutsunderlag i miljöarbetet. 

 

Publikationer


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Telefon: +46907868365, +46727144792
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå

Publikationslista: