CV-sida

Anneli Ågren

Anneli Ågren
Jag forskar inom området akvatisk landskapsanalys. Där forskar och undervisar jag om vattnet i skogen.

Presentation

Jag är intresserad av kopplingen mellan vattnets avrinningsområde och vattenkvalitet. I min forskning möts biologiska organismer, geologi och kemi i så kallade biogeokemiska interaktioner mellan skogens mark och vatten. Framförallt studerar jag hur skogsbruk och klimatförändring kan påverka vattenkvalitet. Min forskning baseras på observationer och experiment, till stor del från fältforskningsområdet Krycklan nära Umeå, men även modellering. Ett långsiktigt mål är att hitta lösningar som balanserar kraven på ökad skogsproduktion med miljöhänsyn.

 

Publikationer


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Akvatisk landskapsanlays
Telefon: +46-90-786 8365, +46-72-714 4792
Arbetsbeskrivning: Jag forskar och undervisar om vattnet i skogen. Jag jobbar dels med grundforskning kring biogeokemiska interaktioner mellan mark och vatten samt modellering av klimatförändringens påverkan på vattenkvaliten. Men även med tillämpad forskning kring att utveckla ny teknik för att uppnå de Svenska miljömålen. Grundtänket är att identifiera de mest känsliga områden i landskapet så att dessa områden kan få ett bättre skydd. Utifrån den nya nationella höjdmodellen (NNH) modellerar jag hur vattnet rinner i landskapet och kan på så sätt generera högupplösta kartor över grundvattenutströmningsområden. Dessa områden är extra känsliga för körskador och är extra skyddsvärda då de är viktiga biogeokemiska och ekologiska "hotspots" i landskapet. Genom att identifiera dessa mer skyddsvärda områden på kartor kan de ges ett bättre skydd. Jag är knuten till det tvärvetenskapliga projektet Future Forests och kordinerar Formas starka forskarmiljö ForWater.
Postadress:
SLU
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå
Sidansvarig: Anneli.Agren@slu.se