CV-sida

Anneli Ågren

Anneli Ågren
Jag forskar inom området akvatisk landskapsanalys. Där forskar och undervisar jag om vattnet i skogen. Jag leder en forskargrupp som utveckar nya markfuktighetskartor med hjälp av artificiell intelligens.

Presentation

Jag är intresserad av kopplingen mellan vattnets avrinningsområde och vattenkvalitet. I min forskning möts biologiska organismer, geologi och kemi i så kallade biogeokemiska interaktioner mellan skogens mark och vatten. Framförallt studerar jag hur skogsbruk och klimatförändring kan påverka vattenkvalitet. Min forskning baseras på observationer och experiment, till stor del från fältforskningsområdet Krycklan nära Umeå, men även modellering. Ett långsiktigt mål är att hitta lösningar som balanserar kraven på ökad skogsproduktion med miljöhänsyn. Där kommer detaljerade, noggranna markfuktighetskartor in i bilden -  SLUs markfuktighetskarta. Med bättre kartunderlag kan mer körskador undvikas och därmed kan vi minska läckaget av näringsämnen och kvicksilver till Östersjön. 

 

Publikationer


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Telefon: +46907868365, +46727144792
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå