CV-sida

Annie Roos

Annie Roos
Annie Roos är doktorand inom forskningsgruppen Entreprenörskap på landsbygden. Hennes huvudämnen är entreprenörskap och genus på landsbygden.

Undervisning

Annie undervisar bland annat i kurserna Företaget och omvärlden - organisationsteori I, Entreprenörskap och företagsutveckling - organisationsteori II, samt handleder kandidatuppsatser.

Forskning

Annies forskningsområde är att koppla samman genusfrågor med företagande på landsbygden. I forskningsprojektet Gendered Entrepreneurship arbetar Annie med att utforska entreprenörskap ur ett genusperspektiv. Hon studerar hur olika strukturer, såsom genus och platsens betydelse, påverkar och är beroende av varandra i den entreprenöriella processen. Entreprenörskap blir länken mellan strukturerna och den möjliga mekanismen för befästning och frigörelse från strukturerna. Genom en etnografisk metod bestående av intervjuer och observationer är målet med forskningen att se hur jämställdhet och ojämställdhet samverkar med företagande på lansbygden. Den empiriska forskningen sker i Ockelbo, Gästrikland, där Annie deltar i olika företagarnätverk, intervjuar företagare samt följer ett kommunprojekt om involvering av företagare i kommunens lokala utveckling.

Bakgrund

Annie är Agronom och innehar en masterexamen i företagsekonomi från Sveriges Lantbruksuniversitet.


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för ekonomi; Entreprenörskap på landsbygden