CV-sida

Åsa Grimberg

Åsa Grimberg
Forskare och lärare på Institutionen för Växtförädling

Presentation

Jag har alltid varit fascinerad av de gröna organismer som omger oss och som vi är så beroende av för vår överlevnad. Att få arbeta med grundforskning och undervisning kring växters biokemi och molekylärbiologi är spännande och jag hoppas genom mitt arbete kunna bidra till ny kunskap för användning inom växtförädlingen och jordbruket.

Undervisning

Jag undervisar på grundnivå inom växtbiokemi där vi laborativt arbetar mycket nära vår forskning. Jag undervisar också i kurser för doktorander i generella kompetenser så som hur man skriver vetenskapliga publikationer.

Forskning

Växter kan lagra kol i olika former, till exempel som olja, stärkelse, protein och socker. Dessa ackumuleras typiskt i lagringsorgan hos växter så som fröet. Vi använder oss av molekylära verktyg i kombination med jämförande transkriptom- och metabolomanalys samt kol-14 inmärkningsstudier för att kartlägga och bättre förstå regleringen av kol-allokering mellan olika lagringsföreningar. Grödor som används som modeller i detta arbete är havre, vete, quinoa, åkerböna och poppel.

Forsknings-samarbeten som jag deltar i:

Grogrund: Framtidens åkerböna för mat och foder. Ett förädlingsprogram på åkerböna kommer initieras och nya tekniker utvecklas för att förbättra egenskaper hos grödan för både foder och livsmedel i Sverige. 

Oil Crops for the Future -Forskningsprogram för utvekling av nya oljegrödor finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning. 

Protein2Food  EU-finansierat projekt som utforskar möjligheterna för ökad vegetabilisk proteinproduktion i Europa. Forskningen spänner över ett brett område; från primärproduktion av proteingrödor till utveckling av nya livsmedelsprototyper och  konsumenttrender.

Trees and Crops for the Future VINNOVA-finansierat strategiskt forskningsprogram för främjandet av växtforskning inom Sverige.

ScanOat -ett industriellt forskningscenter kring havre finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Publikationer i urval

För att se publikationslista klicka här.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för växtförädling
Telefon: +4640415541
Postadress:
Växtförädling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp