CV-sida

Aurélien Saghai

Aurélien Saghai

Presentation

Mer information finns på den engelska sidan.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Markmikrobiologi
Telefon: +4618-671575
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi
Box 7026
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala