CV-sida

Camilla Wikenros

Camilla Wikenros
Jag arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. Min forskning handlar om hur återetableringen av varg i Skandinavien påverkar andra arter inklusive människan samt interaktioner mellan rovdjur och bytesdjur.

Forskning

Pågående projekt:

  • Koordinering av det skandinaviska vargforskningsprojektet SKANDULV: finansierad av Viltvårdsfonden och Miljødirektoratet
  • Skandinavisk varg – konnektivitet, populationstrend och ekosystemeffekter: finansierat av Viltvårdsfonden 2018
  • Vargens återkomst – konsekvenser för hållbar användning av naturresurser: Formas-projekt 2017-2019
  • GRENSEVILT - Reduksjon av grensebarrierer for skandinavisk viltförvaltning: Interreg Sverige-Norge, region Inre Skandinavien 2017-2020
  • Elgforvaltning i forhold til ulvens predasjon på elg: kunnskaps- og utredningsprosjekt på uppdrag av Miljødirektoratet
  • Ulvers bevegelser i forhold til menneskelig bosetting og menneskelig aktivitet: kunnskaps- og utredningsprosjekt på uppdrag av Miljødirektoratet

Publikationer i urval

fr.o.m 2015

Vetenskapliga

Kardos M, Åkesson M, Fountain T, Flagstad Ø, Liberg O, Olason P, Sand H, Wabakken P, Wikenros C, and Ellegren H. 2018. Genomic consequences of intensive inbreeding in an isolated wolf population. Nature Ecology & Evolution 2: 124-131.

Månsson J, Prima M-C, Nicholson KL, Wikenros C, and Sand H. 2017. Group or ungroup - moose behavioural response to recolonization of wolves. Frontiers in Zoology 14:10.

Tallian A, Ordiz A, Metz MC, Milleret C, Wikenros C, Smith DW, Stahler DR, Kindberg J, MacNulty DR, Wabakken P, Swenson JE, and Sand H. 2017. Competition between apex predators? Brown bears decrease wolf kill rate on two continents. Proceedings of the Royal Society B 284: 20162368.

Wikenros C, Aronsson M, Liberg O, Jarnemo A, Hansson J, Wallgren M, Sand H, and Bergström R. 2017. Fear or food – abundance of red fox in relation to occurrence of lynx and wolf. Scientific Reports 7: 9059.

Wikenros C, Jarnemo A, Frisén M, Kuijper DPJ, and Schmidt K. 2017. Mesopredator behavioral response to olfactory signals of an apex predator. Journal of Ethology.

Chapron G, Wikenros C, Liberg O, Wabakken P, Flagstad Ø, Milleret C, Månsson J, Svensson L, Zimmermann B, Åkesson M, and Sand H. 2016. Estimating wolf (Canis lupus) population size from number of packs and an individual based model. Ecological Modelling 339: 33-44.

Sand H, Eklund A, Zimmermann B, Wikenros C, and Wabakken P. 2016. Prey selection of Scandinavian wolves: single large or several small? PLoS ONE 11(12): e0168062.

Weimer R, Sundell-Bergman S, Sonesten L, Wikenros C, and Rosén K. 2016. Modelling 137Cs concentrations in moose (1986-2012) from areas highly contaminated by the Chernobyl fallout. Journal of Environmental Radioactivity 160: 112-122.

Wikenros C, Balogh G, Sand H, Nicholson KL, and Månsson J. 2016. Mobility of moose—comparing the effects of wolf predation risk, reproductive status, and seasonality. Ecology and Evolution 6: 8870-8880.

Wikenros C, Kuijper DPJ, Behnke R, and Schmidt K. 2015. Behavioural responses of ungulates to indirect cues of an ambush predator. Behaviour 152: 1019-1040.

Wikenros C, Sand H, Bergström R, Liberg O, and Chapron G. 2015. Response of moose hunters to predation following wolf return in Sweden. PLoS ONE 10(4): e0119957.

Rapporter

Anon. 2017. Estimating population size of wolves in Sweden using spatial capture-recapture based on noninvasive genetic sampling: suggestions for sampling design. Rapport från SKANDULV. 5 s.

Wabakken P, Maartmann E, Eriksen A, Zimmermann B, Flagstad Ø, Liberg O, Sand H, og Wikenros C. 2017. Ulv som skadegjører på bufe, tamrein og hund i Norge: skadehistorikk og skadepotensiale i forhold til ulvens spredningsmønster. Høgskolen i Innlandet. Oppdragsrapport nr. 2 – 2017. 57 s.

Zimmermann B, Wabakken P, Eriksen A, Maartmann E, Holen F, Dahl ER, Nordli K, Teräväinen M, Fuchs B, Svarstad IB, Fredriksson Ø, Sand H, og Wikenros C. 2017. Atferdsstudier på ulv i Slettås- og Osdalsreviret: Foreløpige resultater fra feltperioden januar–februar 2017. Høgskolen i Innlandet. Oppdragsrapport nr. 1 – 2017. 25 s.

Wabakken P, Sand H, Andreassen HP, Maartmann E, Åkesson M, Flagstad Ø, Liberg O, and Wikenros C. 2015. Density-dependent dispersal distances of Scandinavian wolves. Report to the Swedish Environmental Protection Agency.

Liberg O, Chapron G, Wikenros C, Flagstad Ø, Wabakken P, and Sand H. 2015. Bilaga 2 "Joint statement från syntes-författarna" och bilaga 3 "An updated synthesis on appropriate science-based criteria for “favourable reference population” of the Scandinavian wolf (Canis lupus) population" i "Delredovisning av regeringsuppdraget att utreda gynnsam bevarandestatus för varg (M2015/1573/Nm)". Rapport från Naturvårdsverket, NV-02945-15.

Chapron G, Wikenros C, Liberg O, Svensson L, Åkesson M, Månsson J, Zimmermann B, Milleret C, Wabakken P, and Sand H. 2015. Population estimates for the Scandinavian wolf population and sample-based monitoring – development of a new method. Rapport från Viltskadecenter, SLU 2015-5. 31 p.

Populärvetenskapliga

Sand H, Eklund A, Wikenros C, Zimmermann B, och Wabakken P. 2018. Vargens val: älg eller rådjur? Svensk Jakt 2/3: 34-37.

Sand H, Tallian A, Wikenros C, och Kindberg J. 2017. Björnförekomst påverkar vargens dödande av bytesdjur. Fakta Skog 14, SLU. 4 s.

Sand H, Wikenros C, och Månsson J. 2017. Påverkar vargens närvaro älgarnas beteende? Fakta Skog 1, SLU. 4 s.

Sand H, Wikenros C, Tallian A, Kindberg J, og Wabakken P. 2017. Forekomst av bjørn påvirker ulvens predasjon på elg. Rovdyrviten 5: 8-9.

Zimmermann B, Sand H, Eklund A, Wikenros C, och Wabakken P. 2017. En stor eller mange små? Ulvens valg mellom elg og rådyr. Hjorteviltet 2017: 70-72.

Wikenros C, Liberg O, Åkesson M, och Sand H. 2017. Svar på kritik om ny omräkningsfaktor. Jakt & Jägare. Svar på debattartikel.

Sand H, och Wikenros C. 2016. Hvordan påvirkes avskytningen av elg i områder med etablering av ulv. Rovdyrviten 4: 16-17.

Wikenros C. 2015. Ulvens tilbakekomst – virkning på byttedyr, konkurrenter og åtseletere. Rovdyrviten 3: 18-19.

Sand H, och Wikenros C. 2015. Hur påverkas avskjutningen av älg vid etablering av varg? Fakta Skog 8. SLU. 4 s.

Sand H, Wikenros C, och Månsson J. 2015. Strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur. Hjorteviltet 2015: 72-77.

Sand H, och Wikenros C. 2015. Flera jägare i skogen – vad är fakta om vargens predation? Medlemstidningen Med Mellanskog 2: 9-11.

Jarnemo A, och Wikenros C. 2015. Hur reagerar kronvilt på drevjakt? 2015. Svensk Jakt 2-3: 52-55.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för ekologi; Enheten för viltekologi
Telefon: 0581-697344
Postadress:
Inst för Ekologi, Grimsö forskningsstation
730 91 RIDDARHYTTAN
Besöksadress: Grimsö forskningsstation, Grimsö

Publikationslista: