Hoppa till huvudinnehåll

SKANDULV - skandinaviska vargforskningsprojektet

Gränsen mellan Sverige och Norge skär genom vargens kärnområde i Skandinavien. Genom det skandinaviska vargforskningsprojektet (SKANDULV) samordnas forskningen om vargens ekologi. SKANDULV initierades i januari 1999. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter. Projektet verkar även för att förmedla vetenskapligt grundad kunskap till förvaltningen och allmänheten i Sverige och Norge.

Publicerad: 19 december 2023 - Sidansvarig: camilla.wikenros@slu.se

Kontakt vid institutionen för ekologi                

Prefekt
Astrid Taylor
Mattias Jonsson (ställföreträdande)
ekol-prefekt@slu.se 

Kommunikatör
Anna Lundmark, anna.lundmark@slu.se

Uppsala
Postadress: Box 7044 75007 Uppsala (för brev), Ulls väg 18B 75651  (för paket, glöm inte namn på mottagare)
Besöksadress: Ulls väg 16   

Grimsö
Grimsö 152, 739 93 Riddarhyttan

Internwebb för ekologiinstitutionen

Loading…