CV-sida

Carin Sjöstedt

Carin Sjöstedt
Forskare på Institutionen för Mark och Miljö, Markkemi, campus Ultuna.

Presentation

Jag är intresserad av speciering av (halv)-metaller i miljön, både i vatten och i jordar, samt även i bottenaskor/slaggrus och till biokol. Jag är specialiserad i teknikerna EXAFS (röntgenspektroskopi), geokemisk modellering, och µ-XRF men har även använt andra tekniker såsom PCCS, cross-flow ultrafiltrering, dialys, SEM, AAS, jon-selektiv elektrod. (Halv)-metaller som jag studerat är aluminium, järn, bly, arsenik, antimon, koppar, krom, kisel, zink och molybden.

Undervisning

Ansvarig lärare för momentet Markkemi i MV0220, Marken som växtplats och markbyggnad för landskapsingenjörer

Kursorganisatör för doktorandkursen "Phosphorus cycling in terrestrial and aquatic ecosystems" 3 ECTS, SLU Ultuna, juni 2017 

Labb- och fälthandledare MV0192 and MV0202/MV0203 Markvetenskap

Handledare uppsatser BI1254

Forskning

Biokol som metallfälla i jordar- mekanismer, modellering och åldrande. Etableringsbidrag för unga forskare från VR på fyra år. Start jan 2021. 

Speciering av bly, arsenik, zink och krom i förorenade svenska jordar med hjälp av röntgenspektroskopi och geokemisk modellering. (Del av Åsa Lövs doktorandprojekt, huvudhandledare Dan B. Kleja)

Geokemisk modellering av potentiella försurningseffekter på ytvatten orsakat av skörd av skogsbiomassa (med Stefan Löfgren, Jon Petter Gustafsson, Bengt Olsson, och Therese Zetterberg, IVL)

Zink- och kopparformer i slaggrus (med Charlotta Tiberg, SGI, Karin Karlfeldt Fedje (Chalmers/Renova), Anette Halldahl (Vattenfall)

Miljöanalys

Jag, tillsammans med Johanna Wetterlind, är ansvariga för Mark-och grödoinventeringen. Mark- och grödoinventeringen

Bakgrund

Post-doc SLU 2015-2017, Mark och Miljö, Markkemi.

Post-doc KTH 2013, Institutionen för Kemi hos Prof. Inger Odnevall Wallinder och Susanna Wold. "Antimonnanopartiklar i olika saltlösningar".

Teknologie doktor 2012, KTH, Institutionen för Mark- och vattenteknik. ” Iron and aluminium speciation in Swedish freshwaters. Implications for geochemical modelling” Huvudhandledare Prof. Jon Petter Gustafsson.

Magister i Miljövetenskap, inriktning kemi 2008. Stockholms Universitet

Handledning

Doktorand Sara Grolander, SLU. Biträdande handledare. Start januari 2022.

Doktorand Hugo Pereira, SLU. Biträdande handledare. Klar december 2021.

Doktorand Åsa Löv, SLU. Biträdande handledare. Klar oktober 2018.

Doktorand Charlotta Tiberg, SLU. Biträdande handledare. Klar maj 2016.

Masterstudent Lucie Germain, École Normale Supérieure de Paris, Paris. Klar 2023.

Masterstudent Zarah Olivecrona. Ämnesgranskare. Klar 2016.

Masterstudent Bo Sha. vt-2017

Publikationer i urval

Saentho, A., Sjöstedt, C., Prakongkep, N., Klysubun, W., Gustafsson, J.-P., Wisawapipat, W. (2023) “Fate of silicon in tropical agricultural soil clays using XANES spectroscopy”. Appl. Clay Sci. 245, 107145. https://doi.org/10.1016/j.clay.2023.107145

Sjöstedt, C., Kristofferson, Å., Gustafsson, J.P., Heldele, A.-S., Kessler, V., Kleja, D.B. (2022) "Evidence of the mineral ZnHAsO4⋅H2O, koritnigite, controlling As(V) and Zn(II) solubility in a multi-contaminated soil" Applied Geochemistry https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2022.105301 (Open Access) Selected as Editor's choice.

Tiberg, C., Sjöstedt, C., Karlsson Fedje, K. (2021) "Speciation of Cu and Zn in bottom ash from solid waste incineration studied by XAS, XRD, and geochemical modelling" Waste Management   https://authors.elsevier.com/sd/article/S0956-053X(20)30594-8 (Open access)

Campos-Pereira, H., Kleja, D.B., Sjöstedt, C., Ahrens, L., Klysubun, W., Gustafsson, J.P. (2020) "The adsorption of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) onto ferrihydrite is governed by surface charge" Environmental Science & Technology 54, 24, 15722-15730.  https://doi.org/10.1021/acs.est.0c01646 

Sjöstedt, C., Löv, Å., Olivecrona, Z., Boye, K., Kleja, D.B. (2018) “Improved geochemical modeling of lead solubility in contaminated soils by considering colloidal fractions and solid phase EXAFS speciation” Applied Geochemistry 92, 110-120. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2018.01.014 Open access

 

Tiberg, C., Sjöstedt, C., Gustafsson J.P. (2018) “Metal sorption to Spodosol Bs horizons: Organic matter complexes predominate” Chemosphere 196, 556-565. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.01.004 Open access

 

Löv, Å., Sjöstedt, C., Larsbo, M., Persson, I., Gustafsson, J.P., Cornelis, G., Kleja, D. B. (2017) "Solubility and transport of Cr(III) in a historically contaminated soil – Evidence of a rapidly reacting dimeric Cr(III) organic matter complex" Chemosphere

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.09.088 Open access

 

Larsson, M. A., Persson, I., Sjöstedt, C. and Gustafsson, J.P. (2017). "Vanadate complexation to ferrihydrite: X-ray absorption spectroscopy and CD-MUSIC modelling". Environmental Chemistry. http://dx.doi.org/10.1071/EN16174

 

Suresh Kumar, P., Flores, R.Q., Sjöstedt, C., and Önnby, L. (2016). “Arsenic adsorption by iron-aluminium hydroxide coated onto macroporous supports: Insights from X-ray absorption spectroscopy and comparison with granular ferric hydroxides”. Journal of Hazardous Materials 302, 166-174.

 

Herting, G., Jiang, T., Sjöstedt, C., and Odnevall Wallinder, I. (2014). ”Release of Si from silicon,a ferrosilicon (FeSi) Alloy and a synthetic silicate mineral in simulated biological media”. PLoS ONE 9(9): e107668.

 

Gustafsson, J.P., Persson, I., Geranmayeh Oromieh, A., van Schaik, J.W.J., Sjöstedt, C., and Berggren Kleja, D. (2014). “Chromium(III) complexation to natural organic matter: mechanisms and modeling”. Environmental Science & Technology 48 (3), 1753-1761.

 

Baken, S., Sjöstedt, C., Gustafsson, J.P., Seuntjens, P., Desmet, N., De Schutter, J., and Smolders, E. (2013). “Characterisation of hydrous ferric oxides derived from iron-rich groundwaters and their contribution to the suspended sediment of streams”. Applied Geochemistry 39, 59-68.

 

Tiberg, C., Sjöstedt, C., Persson, I., and Gustafsson, J.P. (2013). ”Phosphate effects on copper(II) and lead(II) sorption to ferrihydrite”. Geochimica et Cosmochimica Acta 120, 140-157.

 

Sjöstedt, C., Persson, I., Hesterberg, D., Berggren Kleja, D., Borg, H., and Gustafsson, J.P. (2013). ”Iron speciation in soft-water lakes and soils as determined by EXAFS spectroscopy and geochemical modelling”. Geochimica et Cosmochimica Acta 105, 172-186.

 

Sjöstedt, C.S., Köhler, S.J., and Gustafsson, J.P. (2010). ”Chemical equilibrium modeling of organic acids, pH, aluminium, and iron in Swedish surface waters”. Environmental Science and Technology 44, 8587-8593.

 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Markkemi
Telefon: +4618673457, +46738442957
Postadress:
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Publikationslista: