CV-sida

Christer Björkman

Christer Björkman
I min forskning försöker jag förstå varför vissa insekter ibland blir extremt vanliga och då orsakar stora skador på träd och andra växter. För att kunna ge underlag till beslutsfattare och markägare om åtgärder som ger hållbara effekter försöker vi förstå de bakomliggande mekanismerna bakom svängningar i insekters vanlighet. Naturliga fiender, värdväxtens kvalitet och väder är alla viktiga faktorer som dessutom samspelar med varandra. Att sia om hur exempelvis klimatförändringar påverkar risken för insektsutbrott är därför svårt.

Presentation

För mer information om Christer Björkman ändra till engelska.

For more information about Christer Björkman switch to English.


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi
Telefon: 018-671532, 0705-581532
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala