CV-sida

Christer Björkman

Christer Björkman
Professor i skogsentomologi. For more detailed information switch to English (above).

Presentation

I vår forskning försöker vi förstå varför vissa insekter ibland blir extremt vanliga och då orsakar stora skador på träd och andra växter. För att kunna ge underlag till beslutsfattare och markägare om åtgärder som ger hållbara effekter försöker vi förstå de bakomliggande mekanismerna bakom svängningar i insekters vanlighet. Naturliga fiender, värdväxtens kvalitet och väder är alla viktiga faktorer som dessutom samspelar med varandra. Att sia om hur exempelvis klimatförändringar påverkar risken för insektsutbrott är därför svårt. Att förstå hur skadegörare påverkas av ändrade skogsbruksmetoder är en viktig del av vår forskning.

För mer detaljerad  information om Christer Björkman ändra till engelska.

For more detailed information about Christer Björkman switch to English.

Forskning

Forskningsprojekt

Kan ändrade skogsbruksmetoder minska risken för insektsskador?

Populationsdynamik hos växtätande insekter och deras naturliga fiender

Växtresistens: Skydd av barrträdsplantor mot insekter

Betydelsen av växtätande insekter för spridningen av vektorburna sjukdomar

Handledning

Doktorander 
Fredrika Wrethling (2020- , co-supervisor)
Kristina Berggren Nieto (2018- )
Dragos Cocos (PhD, 2023, co-supervisor)
Yayuan Chen (PhD, 2021)
Michelle Nordkvist (PhD, 2020)
Davide Bellone (PhD, 2018)
Kim Karlsson Moritz (PhD, 2017, co-supervisor)
Jörg Stephan (PhD, 2015) 
Anna-Sara Liman (PhD, 2015)
Ida Kollberg (PhD, 2013)
Freddy Miranda (PhD, 2011)
Peter Dalin (PhD, 2004)
Lisette Lenoir (PhD, 2001, co-supervisor)
Agnis Smits (PhD, 2001, co-supervisor)
Weronika Linkowski (Fil. Lic., 2000, co-supervisor)

Post docs
Se engelska sidan.

Masters-studenter
Se engelska sidan.

Publikationer i urval

För vetenskapliga publikationer se den engelska sidan.

Populära artiklar på svenska (urval):

Myrors tjänster och otjänster - betydelsen av variationsrika odlingssystem
Nordkvist, M, Lundmark, A, Klapwijk, MJ & Björkman, C (2023) Fakta Skog 1.

Friska växter krävs för klimat och mat
Andersson B, ...[flera förf.]... Björkman, C ...[]... Åsman, A (2019) UNT Debatt  2019-12-21.

Naturliga fiender till skadeinsekter – hur stor betydelse har det när de äter växter också?
Björkman, C & Puentes, A (2019) SLUs Kunskapsbank  2019-08-22.

Fienderna är inte enda faran
Björkman, C (2016) Forskning och Framsteg 8: 65-66.

Svensk växtförädling kan blomstra igen
Björkman, C & Stenberg, JA (2015) SvD Näringsliv Debatt, 2015-10-11.

Skadegörarna utmanar skogen
Boberg, J, Klapwijk, M, Stenlid, J & Björkman, C (2014)  Future Forests – Syntes, Juni 2014.

Svampar och insekter. Rapport från Future Forests 2009-2012. 
Björkman, C & Stenlid, J (redaktörer) (2013) Future Forests Rapportserie 2013:5, 44 pp.

Enkla åtgärder kan rädda hästkastanjen
Ammunét, T & Björkman, C (2013) Future Forests Rapportserie 2013(5): 20-21.

Ekologiska risker med exotiska trädslag
Björkman, C, Felton, A, Boberg J & Widenfalk, O (2013) Fakta Skog 12.

Insekter och klimatförändringar – vad vi vet, tror oss veta och inte vet
Björkman, C, Bylund, H & Berggren, Å (2011) Fakta Skog 6.

Nya salixsorter med modern växtförädlingsteknik
Berlin Kolm, S, Björkman, C, Bonosi, L, Ghelardini, L, Lehrman, A, Nordh, N-E, Rönnberg-Wästljung, AC, Samils, B, Stenberg, JA, Stenlid, J, Weih, M, Åhman, I & von Arnold, S (2011) Fakta Jordbruk 3.

Klimatet och skogen – underlag för nationell forskning. Modul 2 SKOGEN.
Björkman, C, Barklund, P, Bergh, J, Bergström, R & Hansson, L (2006)
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift, 145(9): 19-34.

Skörd stör biologisk kontroll av skadeinsekter
Björkman, C & Eklund, K (2004) Fakta Skog 11.

 


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för skogsentomologi
Telefon: +4618671532, +46705581532
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala