CV-sida

Christina Lundström

Christina Lundström
Forskare vid Kompetenscentrum för rådgivning, RådNu (https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/radnu/om-radnu1/) Institutionen för människa och samhälle, Alnarp med placering i Skara

Presentation

Jag arbetar som forskare vid institutionen för människa och samhälle, Kompetenscentrum rådgivning, RådNu, med placering i Skara. Fokus i min forskning handlar om att öka våra kunskaper om och stödja lärande, beslutsfattande, förändringsprocesser, interaktion mellan människa och teknik samt samverkan, framförallt i relation till frågor om jordhälsa samt digitalisering och ny teknik. Målet är att öka hållbarheten i vår livsmedelsproduktion.

Därtill är jag projektledare för KliMat-spelet, ett seriöst digitalt spel om livsmedelsproduktion och miljöfrågor: klimat, biodiversitet och växtnäringsförsörjning, 2030 Klimatspelet. Utvecklingen av KliMat-spelet görs i samverkan mellan SLU, institutionen för människa och samhälle samt husdjurens miljö och hälsa, Högskolan i Skövde, Nationellt resurscentrum för biologiundervisning, NTA Skolutveckling, WWF, Svenska Kyrkan, 4H, Swerock. 

 

Forskning

Pågående projekt:

Från att vilja till att våga och kunna – hur kan vi bättre stödja lantbrukets entreprenörer för att främja åkermarkens långsiktiga hållbarhet. Finansiering Familjen Kamprads stiftelse

SoilX: Finansiering: Horizon 2020

PrepSoil: Finansiering: Horizon 2020

KliMatspelet: Finansiering: Formas och Allmänna Arvsfonden

Soil management for improved soil quality and higher yield stability under extreme weather. Finansiering: SLF

LivestockSense, ERANet-projekt, Finansiering: Formas

Socorisk: Terranimo, ERANet-projekt, Finansiering: Formas

 

 

 

 

 

 

Samverkan

Samverkar med ett stort antal aktörer, både inom Sverige och internationellt i olika projekt. Lantbruksföretagare, Högskolan i Skövde, andra institutioner på SLU, Nationellt resurscentrum för biologiundervisning, NTA Skolutveckling, WWF, Svenska Kyrkan, 4H, Swerock. 

Bakgrund

Agronom med inriktning mot mark/växt, examen 1992. Jag har arbetat på SLU sedan 2001. Inledningsvis som forskningsassistent vid institutionen för mark och miljö, avdelningen för precisionsodling, därefter institutionen för stad och land och from 2016 på RådNu. Sedan 2020 är RådNu en del av institutionen människa och samhälle, Alnarp.

Mellan 2007-2016 arbetade jag deltid som koordinator i det nationella nätverket Precisionsodling Sverige (POS).

Under åren 2008 till 2012 arbetade jag med projekt som handlade om barns lärande och utomhuspedagogik i lantbruksmiljö.

2014 - 2016 genomförde jag en forskarutbildning som avslutades med en licexamen. Avhandlingens titel var: Cognition and Decision-Making in the Adoption of Agricultural Decision Support Systems: The Case of Precision Agriculture. 

2022 disputerade jag med avhandlingen Care in digital farming – from acting on to living with.

Därefter har jag arbetat med projekt som berör ny teknik i lantbruket, pedagogik och jordhälsa. Fokus i min forskning handlar om att öka våra kunskaper om och stödja lärande, beslutsfattande, förändringsprocesser, interaktion mellan människa och teknik samt samverkan, framförallt i relation till frågor om jordhälsa samt digitalisering och ny teknik. Målet är att öka hållbarheten i vår livsmedelsproduktion.

 

Publikationer i urval

Lundström, C. (2022). Care in digital farming – from acting on to living with. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, (2022: 66).

Lundström, C., & Lindblom, J. (2021). Care in dairy farming with automatic milking systems, identified using an Activity Theory lens. Journal of Rural Studies. 87, 386-403. 10.1016/j.jrurstud.2021.09.006

Lundström, C., & Lindblom, J. (2018). Considering Farmers’ Situated Knowledge of Using Agricultural Decision Support Systems (AgriDSS) to Foster Sustainable Farming Practices: The Case of CropSAT. Agricultural Systems, 159, 9-20. 

Lundström, C., & Lindblom, J. (2018). Motivations and Needs for Adoption of the Agricultural Decision Support System CropSAT in Advisory Services. Agricultural Extension and Education, 71-82. 

Lindblom, J., C. Lundström, M. Ljung, A. Jonsson, 2017. Promoting Sustainable Intensification in Precision Agriculture: Review of Decision Support Systems Development and Strategies. Precision Agriculture. 18(3). 309-331. DOI: 10.1007/s11119-016-9491-4.

Lundström, C. (2016). Cognition and decision-making in adoption of agricultural decision support systems: The case of precision agriculture. Licentiatavhandling. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

Lundström, C., Lindblom, J., Ljung, M. & Jonsson, A. (2015). Some considerations about the development and implementation process of a new agricultural decision support system for site-specific fertilisation. Precision Agriculture 15, pp. 437-444.

Lindblom, J. & Lundström, C. 2014. Lantbrukares beslutsfattande och lantbruksrådgivning en förstudie (DEMIPROF). Inst för mark och miljö. Rapport Nr 15.  

Lindblom, J., Rambusch, J., Ljung, M & Lundström, C. 2013. Decision Making in Agriculture - Farmers' Lifeworld in Theory and Practice. Paper accepterat vid konferensen: European Seminar on Extension Education, 2-6 september, Antalya, Turkiet

Lundström, C & Ljung, M. 2013. Farm school” or “School farm” – How do the different perspectives influence students´ learning? Oral presentation at The Conference Farm Education - Impulses for Research and Practice, 11 - 13 November 2013, Stapelfeld, Tyskland  

Lundström, C. & Ljung, M. 2011. Collaboration between farms and schools in education in Sweden – why is it so difficult? Presention vid konferensen: The XXIV European Society for Rural Sociology Congress. 22-25 juli. Chania, Grekland

Lundström, C. & Ljung, M. 2010. A storyline with farming as the basis for learning about sustainable development – experiences gained from a pilot-project. Presentation vid konferensen: Wissenschaftliche Fundierungen des Lernens auf dem Bauernhof. 10-12 juni. Altenkirchen, Tyskland

Lundström, C. 2010. Samverkan mellan skola och lantbruk – utomhuspedagogik för hållbar utveckling! En litteraturöversikt. SLU, Precisionsodling och pedometri, Skara, Rapport 2010:1

 

 

Länkar

http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/radnu/

http://www.precisionsskolan.se/

kliMatspelet: 2030 Klimatspelet (sluholding.se) 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4651167237, +46707743088
Postadress:
Ortskansli
Box 234
53223 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 7, Skara

Publikationslista: