CV-sida

Christina Lundström

Christina Lundström
Projektkoordinator, RådNu vid SLU i Skara

Presentation

Jag arbetar som projektkoordinator vid RådNu, SLU:s kompetenscentrum för rådgivningsmetodik. Rådgivningen har varit och är en framgångsfaktor för det svenskt lantbruk, men kraven på rådgivningen och rådgivarna ökar ständigt. Därför finns det ett behov av att arbeta med effektivare kunskapsspridning och nya arbetssätt och roller. Här har jag ett brett intresse för hur rådgivningen kan bidra till ett hållbarare lantbruk. Just nu har jag fokuserat på frågor som rör lantbrukares beslutsfattande och behov av rådgivning i relation till digitalisering och ny teknik. Ny teknik skapar en stor mängd data som måste tolkas och anpassas till den lokala situationen och här har rådgivningen en viktig roll.

 

Forskning

Pågående projekt:

Hur stödjer vi bäst implementering av innovationer i lantbruket - exemplet Yara N-sensor. I samarbete med Magnus Ljung, Johanna Wetterlind och Knud Nissen
Detta projekt har som mål att beskriva de faktorer som bidragit till den process under vilken Yara N-sensor har utvecklats från ett verktyg som används av ett fåtal lantbrukare till att vara ett välkänt beslutsstöd som används av lantbrukare, rådgivare och myndigheter. En period som sträckt sig från 1998 till 2016 i Sverige. Knud Nissen, Yara AB beskriver det som att "proppen har gått ur" och att man som ensamt företag inte klarar det, man måste ha draghjälp av myndigheter och rådgivnings- organisationer. Vad är det som hänt? Vad gjorde att tekniken blev implementerad på bred front? Hur har olika faktorer samverkat under processen för att skapa den ökning som enligt Yara saknar  motstycke i andra länder? Projektet syftar till att, med hjälp av exemplet Yara N-sensor och teorier från rådgivnings och innovationsforskning, beskriva och förstå vad som krävs för att ny teknologi accepteras brett.

 

Samverkan

Arbetar på SLU:s samverkansplatform för rådgivning, RådNu

Bakgrund

Jag är agronom med inriktning mot mark/växt och tog examen 1992. Efter examen arbetade jag på Länsstyrelsen i Jönköping och Jordbruksverkets regionala kontor i Skara fram till 2001. Därefter har jag varit anställd vid SLU vid institutionen för mark och miljö, avdelningen för precisionsodling, därefter institutionen för stad och land och from 2016 på RådNu. Under omkring 10 år fungerade jag som koordinator i det nationella nätverket Precisionsodling Sverige (POS) som är ett projekt hos Agroväst. Under åren 2008 till 2012 arbetade jag med projekt som handlade om barns lärande och utomhuspedagogik i lantbruksmiljö. Mellan 2014 - 2016 genomförde jag en forskarutbildning som avslutades hösten 2016 med en licexamen. Avhandlingens titel var: Cognition and Decision-Making in the Adoption of Agricultural Decision Support Systems: The Case of Precision Agriculture.

 

Publikationer i urval

Lundström, C., Lindblom, J. & Ljung, M. (2017). Adoption of the agricultural decision support system CropSAT in extension: incentives and needs. Paper presented at the ESEE Conference, 4-7 July, Chania, Greece.

Lundström, C. & Lindblom, J. (submitted) Considering Farmers’ Situated Knowledge of Using Agricultural Decision Support Systems (AgriDSS) to Foster Sustainable Farming Practices: The Case of CropSAT.

Lindblom, J., Lundström, C., Ljung, M. & Jonsson, A. (2016). Promoting Sustainable Intensification in Precision Agriculture: Review of Decision Support Systems Development and Strategies. Precision Agriculture. DOI: 10.1007/s11119-016-9491-4

Lundström, C. (2016). Cognition and decision-making in adoption of agricultural decision support systems: the case of precision agriculture. Licentiatavhandling, SLU.

Lundström, C. & Lindblom, J. (2016). Considering farmers’ situated expertise in using AgriDSS to foster sustainable farming practices in precision agriculture. Paper presented at the 13th International Conference on Precision Agriculture (ICPA), 31 July-31August, St Louis, Missouri, USA, pp. 1-15.

Lundström, C., Lindblom, J., Ljung, M. & Jonsson, A. (2016). Sustainability as a governing principle in the use of agricultural decision support systems: The case of CropSAT. Paper presented at the IFSA Symposium, 12-15 July, Newport, Shropshire, UK.

Lindblom, J., Lundström, C. & Ljung, M. (2016). Next-generation decision support systems for farmers: Sustainable agriculture through sustainable IT.  Farming Systems Facing Global Challenges: Capacities and Strategies 1, Berlin: IFSA Europe, pp. 49-57.

Lundström, C., Lindblom, J., Ljung, M. & Jonsson, A. (2015). Some considerations about the development and implementation process of a new agricultural decision support system for site-specific fertilisation. Precision Agriculture 15, pp. 437-444.

Lindblom, J. & Lundström, C. 2014. Lantbrukares beslutsfattande och lantbruksrådgivning en förstudie (DEMIPROF). Inst för mark och miljö. Rapport Nr 15.  

Lindblom, J., Rambusch, J., Ljung, M & Lundström, C. 2013. Decision Making in Agriculture - Farmers' Lifeworld in Theory and Practice. Paper accepterat vid konferensen: European Seminar on Extension Education, 2-6 september, Antalya, Turkiet

Lundström, C & Ljung, M. 2013. Farm school” or “School farm” – How do the different perspectives influence students´ learning? Oral presentation at The Conference Farm Education - Impulses for Research and Practice, 11 - 13 November 2013, Stapelfeld, Tyskland  

Lundström, C. & Ljung, M. 2011. Collaboration between farms and schools in education in Sweden – why is it so difficult? Presention vid konferensen: The XXIV European Society for Rural Sociology Congress. 22-25 juli. Chania, Grekland

Lundström, C. & Ljung, M. 2010. A storyline with farming as the basis for learning about sustainable development – experiences gained from a pilot-project. Presentation vid konferensen: Wissenschaftliche Fundierungen des Lernens auf dem Bauernhof. 10-12 juni. Altenkirchen, Tyskland

Lundström, C. 2010. Samverkan mellan skola och lantbruk – utomhuspedagogik för hållbar utveckling! En litteraturöversikt. SLU, Precisionsodling och pedometri, Skara, Rapport 2010:1

Lundström, C. & Ljung, M. 2009. En storyline om hållbar utveckling med lantbruk som utgångspunkt – lärares och elevers upplevelser. SLU, Precisionsodling och pedometri, Skara, Rapport 2009:4

 

Länkar

http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/radnu/

http://www.precisionsskolan.se/


Kontaktinformation
Projektkoordinator vid Platschef Skara
Telefon: 0511-67237, 070-7743088
Postadress:
Platschef Skara, Box 234
53223 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 7, Skara