CV-sida

Christina Lundström

Christina Lundström
Forskare vid Kompetenscentrum för rådgivning, RådNu Institutionen för människa och samhälle, Alnarp med placering i Skara

Presentation

Jag arbetar som Forskare vid RådNu, SLU:s kompetenscentrum för rådgivning. Rådgivningen har varit och är en framgångsfaktor för det svenskt lantbruk, men kraven på rådgivningen och rådgivarna ökar ständigt. Därför finns behov av att arbeta med nya metoder, samverkan och effektivare kunskapsspridning. Här har jag ett brett intresse för hur rådgivningen kan bidra till en hållbarare livsmedelsproduktion. Min lic handlade om lantbrukares beslutsfattande och behov av rådgivning i relation till digitalisering och ny teknik. Ny teknik skapar stora mängd data som måste tolkas och anpassas till praktiken och här har rådgivningen en viktig roll. Jag har också stort intresse för frågor om lärande och utvecklingsprocesser i lantbruket, med frågor om jordhälsa och conservation agriculture som exempel. Deltar också i utvecklingen av KliMatspelet - ett seriöst spel med ungdomar som målgrupp. 

 

Forskning

Pågående projekt:

Soil management for improved soil quality and higher yield stability under extreme weather. Finansiering: SLF

AnimalSence ett ERANet-projekt

Socorisk: Terranimo ett ERANet-projekt

PrepSoil: Horizon 2020

CoreNet: Horizon 2020

 

 

 

 

Samverkan

Samverkar med ett stort antal aktörer i olika projekt. Högskolan i Skövde, andra institutioner på SLU, Hushållningssällskap och LRF är några exempel

Bakgrund

Agronom med inriktning mot mark/växt, examen 1992. Jag har arbetat på SLU sedan 2001. Inledningsvis som forskningsassistent vid institutionen för mark och miljö, avdelningen för precisionsodling, därefter institutionen för stad och land och from 2016 på RådNu. Sedan 2020 är RådNu en del av institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Alnarp. Mellan 2007-2016 arbetade jag deltid som koordinator i det nationella nätverket Precisionsodling Sverige (POS). Under åren 2008 till 2012 arbetade jag med projekt som handlade om barns lärande och utomhuspedagogik i lantbruksmiljö. Mellan 2014 - 2016 genomförde jag en forskarutbildning som avslutades hösten 2016 med en licexamen. Avhandlingens titel var: Cognition and Decision-Making in the Adoption of Agricultural Decision Support Systems: The Case of Precision Agriculture. 

Därefter har jag arbetat med projekt som berör precisiondolingsteknik, mjölkrobotar, pedagogik, jordhälsa mm.

 

Publikationer i urval

Lundström, C., & Lindblom, J. (2020). Success Factors and Challenges in the use of Automatic Milking Systems. Paper to be presented at the conference Farming Systems Facing Climate Change and Resource Challenges: Evora, Portugal, IFSA Europe March, 2021.

Lundström, C., & Lindblom, J. (2018). Considering Farmers’ Situated Knowledge of Using Agricultural Decision Support Systems (AgriDSS) to Foster Sustainable Farming Practices: The Case of CropSAT. Agricultural Systems, 159, 9-20. 

Lundström, C., & Lindblom, J. (2018). Motivations and Needs for Adoption of the Agricultural Decision Support System CropSAT in Advisory Services. Agricultural Extension and Education, 71-82. 

Lindblom, J., C. Lundström, M. Ljung, A. Jonsson, 2017. Promoting Sustainable Intensification in Precision Agriculture: Review of Decision Support Systems Development and Strategies. Precision Agriculture. 18(3). 309-331. DOI: 10.1007/s11119-016-9491-4.

Lundström, C. (2016). Cognition and decision-making in adoption of agricultural decision support systems: The case of precision agriculture. Licentiatavhandling. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

Lundström, C., Lindblom, J., Ljung, M. & Jonsson, A. (2015). Some considerations about the development and implementation process of a new agricultural decision support system for site-specific fertilisation. Precision Agriculture 15, pp. 437-444.

Lindblom, J. & Lundström, C. 2014. Lantbrukares beslutsfattande och lantbruksrådgivning en förstudie (DEMIPROF). Inst för mark och miljö. Rapport Nr 15.  

Lindblom, J., Rambusch, J., Ljung, M & Lundström, C. 2013. Decision Making in Agriculture - Farmers' Lifeworld in Theory and Practice. Paper accepterat vid konferensen: European Seminar on Extension Education, 2-6 september, Antalya, Turkiet

Lundström, C & Ljung, M. 2013. Farm school” or “School farm” – How do the different perspectives influence students´ learning? Oral presentation at The Conference Farm Education - Impulses for Research and Practice, 11 - 13 November 2013, Stapelfeld, Tyskland  

Lundström, C. & Ljung, M. 2011. Collaboration between farms and schools in education in Sweden – why is it so difficult? Presention vid konferensen: The XXIV European Society for Rural Sociology Congress. 22-25 juli. Chania, Grekland

Lundström, C. & Ljung, M. 2010. A storyline with farming as the basis for learning about sustainable development – experiences gained from a pilot-project. Presentation vid konferensen: Wissenschaftliche Fundierungen des Lernens auf dem Bauernhof. 10-12 juni. Altenkirchen, Tyskland

Lundström, C. 2010. Samverkan mellan skola och lantbruk – utomhuspedagogik för hållbar utveckling! En litteraturöversikt. SLU, Precisionsodling och pedometri, Skara, Rapport 2010:1

 

 

Länkar

http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/radnu/

http://www.precisionsskolan.se/

kliMatspelet: 2030 Klimatspelet (sluholding.se) 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4651167237, +46707743088
Postadress:
Ortskansli
Box 234
53223 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 7, Skara

Publikationslista: