CV-sida

Christoffer Söderlund

Christoffer Söderlund Kanarp

Undervisning

I teach at all of the courses on the first year of the master's programme in Environmental Communication. Usually on topics connected to Critical Discourse Analysis, Structuration Theory, Communication Theory, Climate Change (Adaptation and/or Negotiation) and international politics.

Forskning

I'm involved in the research project "Kommunernas roll i och ansvar för skogspolitikens formulering, utformning och genomförande. En studie av svenska
kommuners ansvarstagande kring skogens sociala värden och hur det skogspolitiska ansvarstagandet kan förbättras." together with Sara Holmgren. 

The project focuses on the roles of Swedish Municipalities in Swedish Forestry politics, with a special interest in the social and cultural values of the forest.

Bakgrund

M.Sc. (SLU) Environmental Communication
B.A. (SEDU) Political Science
B.A. (SU) Economics


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Telefon: 671996, 0732627767
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala