CV-sida

Claudia von Brömssen

Claudia von Brömssen
Jag är universitetslektor i statistik med intresse för miljöövervakningsfrågor.

Presentation

Jag jobbar med statistik inom olika områden som berör SLU framförallt genom statistisk rådgivning och forskning. Mina forskningsintressen är statistiska metoder för miljöövervakning, såsom trendanalyser och metoder för meterologisk eller hydrologisk normalisering av data. Under 2018 jobbar i projekt för Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten, Havsmiljöinstitutet och för IVL. 

Statistisk rådgivning erbjuds genom centrum för statistik.

Undervisning

Jag har undervisat statistik på olika nivåer och för olika program inom SLU och vid universitetet i Linköping. Nu undervisar jag främst i kurser för doktorander i andra ämnen än statistik. 

Jag har ansvar för doktorandkurserna Statistics I - Basic Statistics och  Statistics III - Regression analysis.

Bakgrund

Jag är dr. fil. i statistik (2003, Linköpings universitet). Sedan 2007 är jag universitetslektor vid SLU. 

Publikationer i urval

von Brömssen C, Fölster J, Futter M, McEwan K. Statistical models for evaluating suspected artefacts in long-term environmental monitoring data. Environ Monit Assess (2018) 190: 558. https://doi.org/10.1007/s10661-018-6900-3

Grimvall Anders, Von Brömssen Claudia, Lindström Göran. Using process-based models to filter out natural variability in observed concentrations of nitrogen and phosphorus in river water . Environmental Monitoring And Assessment, 186 (8), pp.5135-5152. 2014

Burauskaite-Harju A, Grimvall A and von Brömssen C. A test for network-wide trends in rainfall extremes. International Journal of Climatology, vol. 32 nr 1 86-9. 2012

Temnerud, J; von Brömssen, c; Fölster, J; Buffam, I; Anderssonj.-O.; Nyberg, L;, and Bishop, K.. Map-based prediction of organic carbon in headwater streams improved by downstream observations from the river outlet. Biogeosciences, 13, 399–413, 2016

 

Länkar

www.miljostatistik.se


Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik; Tillämpad statistik och matematik
Telefon: +4618671720
Postadress:
Inst för Energi och Teknik
Box 7032
75007 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala