CV-sida

Claudia von Brömssen

Claudia von Brömssen
Jag är universitetslektor i statistik med intresse för miljöövervakningsfrågor.

Presentation

Sedan 2017 är jag enhetschef för gruppen tillämpad statistik och matematik vid institutionen för energi och teknik. Sedan 2018 är jag även föreståndare för centrum för statistik vid SLU.

Inom statistik jobbar jag främst med statistisk analys och råd inom miljöområdet, där jag har ett speciellt intresse för tidstrender. 

Utöver det ingår det i min tjänst att ge råd och stöd till SLUs forskare som gör sina egna statistiska analyser. Huvuddelen av detta arbete har anknytning till generaliserade linjära och additiva mixed modeller, men även försöks- eller studiedesign. Verksamheten finansieras via centrum för statistik

Undervisning

Jag har undervisat statistik på olika nivåer och program inom SLU och vid universitetet i Linköping. Nu undervisar jag främst kurser för doktorander i andra ämnen än statistik. 

Bakgrund

Jag är dr. fil. i statistik (2003, Linköpings universitet). Sedan 2007 är jag universitetslektor vid SLU. 

Publikationer i urval

von Brömssen, C., Betnér, S., Fölster, J., Eklöf, K., 2021. A toolbox for visualizing trends in large-scale environmental data. Environ. Model. Softw. 136, 104949. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2020.104949 

von Brömssen, C., Röös, E., 2020. Why statistical testing and confidence intervals should not be used in comparative life cycle assessments based on Monte Carlo simulations. Int. J. Life Cycle Assess. https://doi.org/10.1007/s11367-020-01827-4 

von Brömssen C, Fölster J, Futter M, McEwan K. Statistical models for evaluating suspected artefacts in long-term environmental monitoring data. Environ Monit Assess (2018) 190: 558. https://doi.org/10.1007/s10661-018-6900-3

Grimvall Anders, Von Brömssen Claudia, Lindström Göran. Using process-based models to filter out natural variability in observed concentrations of nitrogen and phosphorus in river water . Environmental Monitoring And Assessment, 186 (8), pp.5135-5152. 2014. https://doi.org/10.1007/s10661-014-3765-y

Burauskaite-Harju A, Grimvall A and von Brömssen C. A test for network-wide trends in rainfall extremes. International Journal of Climatology, vol. 32 nr 1 86-9. 2012. https://doi.org/10.1002/joc.2263

Temnerud, J; von Brömssen, c; Fölster, J; Buffam, I; Anderssonj.-O.; Nyberg, L;, and Bishop, K.. Map-based prediction of organic carbon in headwater streams improved by downstream observations from the river outlet. Biogeosciences, 13, 399–413, 2016. https://doi.org/10.5194/bg-13-399-2016 

Libiseller, C., Grimvall, A., 2002. Performance of partial Mann-Kendall tests for trend detection in the presence of covariates. Environmetrics 13, 71–84. https://doi.org/10.1002/env.507 

 

Länkar

www.miljostatistik.se


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik; Tillämpad statistik och matematik
Telefon: +4618671720
Postadress:
Inst för Energi och Teknik
Box 7032
75007 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala