Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för statistik

Centrum för statistik är en gemensam plattform för statistiker vid SLU för att möjliggöra regelbunden kontakt, utbyte av erfarenheter och för att vara en resurs för universitetet i sin helhet genom att anordna workshops i statistik samt erbjuda statistisk support och rådgivning för alla anställda vid SLU.

Nyheter

Kalendarium för kurser och workshops i tillämpad statistik och vetenskaplig programmering.

Seminarieserier och workshoppar

Statistics@SLU håller årligen seminarieserier eller workshoppar om olika statistiska ämnen.

Publikationer

Publikationer från forskare som ingår i Statistics@SLU.

miljostatistik.se

En webbsida inriktad mot statistiska principer och modeller som är relevanta inom miljöövervakning och miljöanalys. Finansieras av Naturvårdsverket.

Forest Biometrics Blogg

Arne Pommerening, professor i skoglig matematisk statistik, skriver om "Forest biometrics". 

Publicerad: 22 december 2023 - Sidansvarig: hilda.edlund@slu.se
Loading…