Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för statistik

Centrum för statistik är en gemensam plattform för statistiker vid SLU för att möjliggöra regelbunden kontakt, utbyte av erfarenheter och för att vara en resurs för universitetet i sin helhet genom att anordna workshops i statistik samt erbjuda statistisk support och rådgivning för alla anställda vid SLU.

Nyheter
Kalendarium för kurser och workshops i tillämpad statistik och vetenskaplig programmering.
Loading…