CV-sida

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson
Universitetslektor vid Teknologigruppen på BT

Presentation

Jag är teknikagronom och arbetade med forskning och undervisning på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala under åren 1991-2004. Under åren 2005-2012 var jag anställd på Länsstyrelsen i Blekinge och jobbade bl.a. på lantbruksenheten som kontrollant av jordbruksstöd och som energi- och klimatsamordnare. Efter ytterligare några år på SLU i Uppsala, började jag en tjänst som universitetslektor på Institutionen för biosystem och teknologi på SLU Alnarp hösten 2020. Mina forskningsområden rör främst systemanalys och simulering av tekniska försörjningssystem vid produktion av biobaserade bränslen och lantbruksprodukter.

Undervisning

Jag undervisar på lantmästarprogrammet i kurserna:

  • Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö, TN0332, 7,5 hp.
  • Energisystem och energihushållning för landsbygdsföretag, TN0341, 7,5 hp.
  • Maskinteknik i lantbruket, TN0318, 15 hp.

Forskning

Forskningsområdena rör främst:

  • Dynamisk simulering av maskinarbeten på fältnivå.
  • Logistiksystem för produktion av biobaserade bränslen.
  • Användning av marginalmarker i jordbruket.
  • Balanskraft från småskalig användning av biobränslen.

Bakgrund

  • Teknikagronom 1991
  • Agr dr 1999
  • Docent i teknologi 2017

Kontaktinformation

Universitetslektor vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640415382, +46738271395
Postadress:
Biosystem och teknologi
Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 14, ALNARP, Alnarp

Publikationslista: