CV-sida

Dirk-Jan De Koning

Dirk-Jan De Koning
Biträdande prefekt och professor i husdjursgenetik

Presentation

Jag är intresserad av att fördjupa mig i den genetiska grunden för variation i komplexa egenskaper och användning av denna information i avelsprogram. Min forskning omfattar traditionella djurarter samt fisk, möss och även växter.

Forskning

Min forskning är inriktad på att koppla DNA variation till funktionell variation hos husdjur. Jag är intresserad av experimentell design samt data-analys och bioinformatik. Ett stort forskningsprojekt är utveckling av nya verktyg för molekylär uppfödning i RA2 i  Mistra Biotech. .

På djurnivå har jag mycket forskning kring bestyrka i värphöns vilker är ett stort problem i alla ägg produktionssystem. Samtidig olika projekt i mjöllor kring råmjölk, icke koagulerande mjölk och genomik av fruktsamhets-egenskaper. 

Vi är i färd med  ytterligare forskning inom området vattenbruk. I periferin är jag senior redaktör för G3|Genes, Genomes, Genetics, redaktör för Genetics och f.d. redaktör för Heredity och verkställande ledamot i Genetics Society (UK)

Bakgrund

Utbildning och examina

  • 1996, MSC, Wageningen Universität
  • 2001, PHD, Wageningen Universität

Anställningar

  • 2007 - 2010 Band 4 Group Leader*, Roslin Institute
  • 2003 - 2007 Career Track Appointment, Roslin Institute
  • 2001 - 2003 Post- Doctoral position, Roslin Institute
  • 1997 - 2001 PhD Student, Wageningen University
  • 1996 – 1997 MTT Agricultural Research Centre of Finland

Publikationer i urval

Cabrera, C P; Dunn, I C; Fell, M; Wilson, P W; Burt, D W; Waddington, D; Talbot, R; Hocking, P M; Law, A; Knott, S; Haley, C S; de Koning, D J.  2012. Complex traits analysis of chicken growth using targeted genetical genomics. Animal Genetics 43: 163-71.  

Schokker D, DJ De Koning, JMJ Rebel, MA Smits. 2012. Shift in chicken intestinal gene association networks after infection with Salmonella. Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics 6: 339–347.

 Strucken EM, Bortfeldt RH, de Koning DJ, Brockmann GA, 2012. Genome-wide associations for investigating time-dependent genetic effects for milk production traits in dairy cattle. Animal Genetics 43: 375–382.

Volckaert FAM, Bart Hellemans, Costas Batargias, Bruno Louro, Cécile Massault, Jeroen KJ Van Houdt, Chris Haley, Dirk-Jan de Koning, Adelino VM Canario. 2012. Heritability of cortisol response to confinement stress in European sea bass dicentrarchus labrax. Genetics Selection Evolution 44:15-19.

Länkar

https://www.slu.se/en/Collaborative-Centres-and-Projects/mistra-biotech/


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Kvantitativ genetik
Telefon: 018-672039
Arbetsbeskrivning: Livestock genetics Quantitative Trait Locus (QTL) Genome-wide Assocation Studies (GWAS) Gene expression functional genomics
Postadress:
Inst för HGEN, Box 7023
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: