Forskning vid avdelningen för kvantitativ genetik

Senast ändrad: 24 april 2018

Kvantitativ genetik innebär genetiska analyser och tolkning av data för så kallade komplexa egenskaper.

De flesta egenskaper som är viktiga för husdjur är just komplexa egenskaper, där ett stort antal gener och miljöfaktorer samverkar för skapa egenskapen.

På avdelningen för kvantitativ genetik studerar vi många olika aspekter av kvantitativ genetik. Vi studerar hur komplexa egenskaper påverkas av individuella genvarianter i arvsmassan för att förutse förutsättningen eller risken för en viss egenskap, t ex en sjukdom. Andra forskningsområden är till exempel modellering av sjukdomsfenotyper för att skapa nya och mer informativa egenskapsdefinitioner, utveckling av metodik för genomisk selektion samt anlyser av Next Generation Sequencing Data.
En stor del av arbetet gränsar mot andra delar av genetik och biologi, som t ex datorbaserad-, populations- och molekylärgenetik, såväl som bioinformatik och matematisk modellering.


Kontaktinformation