CV-sida

Emelie Fredriksson

Emelie Fredriksson
Ekolog men inriktning mot störningar i boreal skog som brand och bete och dess effekter på artsamhällen av vedlevande insekter och svampar, djur och växter.

Forskning

Målet med mitt doktorandprojekt är att kvantifiera långsiktiga effekterna av störningar i boreal skog och deras effekter på artsamhällen av insekter, svamp, växter och djur. Jag fokuserar främst på två naturliga störningar, brand och bete av älg.  

Samverkan

Jag är initiativtagare och co-host till podcasten Wild Research Bites där vi varje månad bjuder in gäster och diskuterar ämnen relaterade till forskning, utbildning och aktuella skogliga ämnen.

Se alla avsnitt här: https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/podcast-wild-research-bites/

Bakgrund

Kandidatexamen i Biologi, Umeå Universitet, 2010-2014

Masterexamen i Biologi, Umeå Universitet,  2014-2016

Forskningsassistent, Umeå Universitet, 2016

Naturguide, Länsstyrelsen Västerbotten, 2016

Naturmiljökonsult, Greensway AB, Uppsala, 2017

Doktorand, SLU Umeå, 2017-2021

Handledning

Therese Löfroth, forskare vid institutionen för Vilt, Fisk och Miljö, SLU Umeå. Huvudhandledare

Anders Dahlberg, professor vid institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi, SLU Uppsala. Biträdande handledare

Märta Wallgren, forskare på Skogforsk. Biträdande handledare