CV-sida

Emelie Fredriksson

Emelie Fredriksson
Ekolog men inriktning mot brand och brandefterliknande åtgärder i boreal skog och dess effekter på artsamhällen av vedlevande insekter och svampar, djur och växter.

Forskning

Målet med mitt postdoktor-projekt är att utvärdera skillnader mellan naturvårdsbränningar och katning och dess effekter på artsamhällen av insekter. Jag kommer under sommaren 2024 samla in data från en av Sveaskogs Ekoparker, Ejheden, i nordöstra Dalarna.

Bakgrund

Kandidatexamen i Biologi, Umeå Universitet, 2010-2014

Masterexamen i Biologi, Umeå Universitet,  2014-2016

Forskningsassistent, Umeå Universitet, 2016

Naturguide, Länsstyrelsen Västerbotten, 2016

Naturmiljökonsult, Greensway AB, Uppsala, 2017

Doktorand, SLU Umeå, 2017-2021

Handledning

Anne-Maarit Hekkala, associate professor at the Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies, projektledare.

Publikationer i urval

Fredriksson, E., Wallgren, M., & Löfroth, T. (2023). Wildfire and prescribed burning impact moose forage availability and browsing levels in the northern boreal forest. https://doi.org/10.1080/02827581.2023.2184489

Fredriksson, E. (2021). Decadal effects of forest fire on biodiversity and browsing. PhD Thesis. Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå.

Fredriksson, E., Mugerwa Pettersson, R., Naalisvaara, J., & Löfroth, T. (2020). Wildfire yields a distinct turnover of the beetle community in a semi-natural pine forest in northern Sweden. Ecological processes, 9, 1-12.