CV-sida

Emelie Fredriksson

Emelie Fredriksson
Långtidseffekter av storskalig skogsbrand på bete och biodiversitet

Presentation

Jag började min forskningsutbildning 1 oktober 2017 inom projektet ”Långtidseffekter av storskalig skogsbrand på bete och biodiversitet”. Några allmänna frågeställningar jag kommer undersöka är:

 

Vilka effekter har naturlig skogsbrand på vedlevande insekter och svampar på kort och lång sikt?

Vilka möjliga kopplingar finns det mellan naturlig skogsbrand och bete av ex. älg?

Vilka effekter har naturliga bränder på vedlevande skalbaggars utbredning i landskapet?

Hur skiljer sig naturliga bränder sig från naturvårdsbränningar och hur kan användandet av brand ge positiva effekter på biodiversitet?

Bakgrund

Jag har en kandidatexamen och en masterexamen i biologi från Umeå Universitet (2010-2016). Inriktningen på kandidatuppsatsen var förädling av tall och masteruppsatsen fokuserade på hur växter i strandzonen påverkas av vattenkraft. Under min studietid och efteråt har jag bland annat arbetat som fältassistent, naturguide och naturmiljökonsult.

Handledning

Therese Löfroth, forskare vid institutionen för Vilt, Fisk och Miljö, SLU Umeå

 

Biträdande handledare

Anders Dahlberg, professor vid institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi, SLU Uppsala

Märta Wallgren, forskare på Skogforsk