CV-sida

Emil Planting Mollaoglu

Emil Planting Mollaoglu
Forskningsassistent vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling

Presentation

Jag är forskningsassistent på avdelningen för landsbygdsutveckling. Tillsammans med Flora Hajdu och Klara Fischer jobbar jag inom projektet "Vi planterar träd i Afrika: Svenska diskurser och lokala effekter av klimatkompenserande trädplanteringsprojekt i afrikanska lokalsamhällen".

Jag har en kandidatexamen i utvecklingsstudier vid Uppsala universietet och en masterexamen i landsbygdsutveckling vid SLU. I min masteruppsats skrev jag om hur två svenska företag beskriver klimatkompensation genom trädplantering i det globala syd som en nyckel till att lösa problemet med klimatförändringarna. Jag intervjuade även svenska konsumenter om hur de ser på sin egen och företagens roll i klimatfrågan.

Under sommaren 2020 var jag med och skrev en rapport om potentialen för SLU att minska andelen längre tjänsteresor, med bibehållen kvalité på forskning och arbete. 

Tidigare har jag arbetat som projektledare på konsultföretaget FCG Sweden, som främst arbetar med projektledning och utvärdering inom internationellt utvecklingssamarbete.

Publikationer i urval

1) Planting Mollaoglu, E., (2020) "Planting Trees is Always Good" – A WPR-analysis of Swedish carbon offsetting initiatives through tree planting projects in the Global South

2) Smidvik, H., Planting Mollaoglu, E., Bergeling, E., and Olsson, F., (2020) Digital solutions replacing academic travel during the corona pandemic – what can we learn? A mixed methods study of experiences at SLU

 


Kontaktinformation

Forskningsassistent vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala