CV-sida

Emil Planting Mollaoglu

Emil Planting Mollaoglu
Doktorand vid Institutionen för stad och land, Avdelningen för landsbygdsutveckling

Presentation

Doktorand i projektet "Klimatomställning i omtvistade skogar: rättvis styrning och förvaltning i en digital tid".

Läs mer här: https://www.slu.se/institutioner/stad-land/forskning/Landsbygdsutveckling/pagaende-projekt/omtvistade-skogar/

Jag har en kandidatexamen i utvecklingsstudier från Uppsala universietet och en masterexamen i landsbygdsutveckling från SLU. I min masteruppsats skrev jag om hur svenska företag beskriver klimatkompensation genom trädplantering i andra länder som en nyckel till att lösa problemet med klimatförändringarna. Jag intervjuade även konsumenter om hur de ser på sin egen och företagens roll i klimatfrågan.

Under sommaren 2020 var jag med och skrev en rapport om hur SLU kan minska andelen längre tjänsteresor med flyg och samtidigt bibehålla kvaliteten på forskning och annat arbete. 

Publikationer i urval

1) Lund Christiansen, K., Hajdu, F., Planting Mollaoglu, E., Andrews, A., Carton, W. and Fischer, K. (2023). "Our burgers eat carbon": Investigating the discourses of corporate net-zero commitments. Environmental Science and Policy. 147, 79-88. 

2) Planting Mollaoglu, E., (2020) "Planting Trees is Always Good" – A WPR-analysis of Swedish carbon offsetting initiatives through tree planting projects in the Global South

2) Smidvik, H., Planting Mollaoglu, E., Bergeling, E., and Olsson, F., (2020) Digital solutions replacing academic travel during the corona pandemic – what can we learn? A mixed methods study of experiences at SLU

 


Kontaktinformation

Doktorand, Projektkoordinator, Projektkoordinator tjl vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618671964, +460761370528
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala