CV-sida

Emil Planting Mollaoglu

Emil Planting Mollaoglu
Projektkoordinator vid Institutionen för stad och land, avdelningen för landsbygdsutveckling

Presentation

Som projektkoordinator vid avdelningen för landsbygdsutveckling jobbar jag främst med SLU:s regeringsuppdrag för att stärka forskningen kring landsbygderna genom förbättrad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning inom landsbygds- och regional utveckling i Sverige. Uppdraget är en del av regeringens satsning på att stärka upptagning och tillämpning av kunskaper om landsbygdsutveckling, och insatser för att stödja spridning av den kunskap om landsbygder som forskningen utvecklar.

Jag jobbar också tillsammans med flera forskare inom en rad forskningsprojekt och stöttar utbildningen som hålls vid avdelningen.

Jag har en kandidatexamen i utvecklingsstudier från Uppsala universietet och en masterexamen i landsbygdsutveckling från SLU. I min masteruppsats skrev jag om hur svenska företag beskriver klimatkompensation genom trädplantering i andra länder som en nyckel till att lösa problemet med klimatförändringarna. Jag intervjuade även svenska konsumenter om hur de ser på sin egen och företagens roll i klimatfrågan.

Under sommaren 2020 var jag med och skrev en rapport om hur SLU kan minska andelen längre tjänsteresor med flyg och samtidigt bibehålla kvaliteten på forskning och annat arbete. 

Publikationer i urval

1) Planting Mollaoglu, E., (2020) "Planting Trees is Always Good" – A WPR-analysis of Swedish carbon offsetting initiatives through tree planting projects in the Global South

2) Smidvik, H., Planting Mollaoglu, E., Bergeling, E., and Olsson, F., (2020) Digital solutions replacing academic travel during the corona pandemic – what can we learn? A mixed methods study of experiences at SLU

 


Kontaktinformation

Doktorand, Projektkoordinator vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618671964, +460761370528
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala