CV-sida

Emma Ternman

Presentation

Forskningsintressen

Beteende och management hos mjölkkor med fokus på ljusprogram och sömn och vila i automatiska mjölkningssystem.

Mål med forskningen

Effektiv mjölkning med hög välfärd för korna.

Forskningskompetens

Design, insamling och analys av beteende- och produktionsdata. Sömnscoring för mjölkkor.

Undervisning

Biträdande kursledare Grundläggande och tillämpad etologi, höst 2011 och 2012

Handledare examensarbeten masternivå, samt kandidatprojekt

Handledare kursprojekt, master- och kandidatnivå

Föreläsningar om management och beteende hos mjölkkor samt sömn hos däggdjur

Forskning

Sömn hos mjölkkor

Ljusprogram på svenska mjölkgårdar

Mjölkningseffektivitet i automatiska mjölkningssystem

Publikationer i urval

Ternman E, 2014. Sleep in dairy cows. Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:105. Uppsala, Sweden.

Ternman E, Hänninen L, Pastell M, Agenäs S, Nielsen P P, 2012. Sleep in dairy cows recorded with a non-invasive EEG technique. Applied Animal Behaviour Science 140, 25-32.

Hjalmarsson F, Olsson I, Ferneborg S, Agenäs S, Ternman E, 2014. Effect of low light intensity at night on cow traffic in automatic milking systems. Animal Production Science. 54(10): 1784-1786.

Ternman E, Pastell M, Agenäs S, Strasser C, Winckler C, Nielsen P P, Hänninen L, 2014. Agreement between different sleep states and behaviour indicators in dairy cows. Applied Animal Behaviour Science. 160: 12-18.

Tiusanen J, Hautala M, Ternman E, Pastell M, 2015. Geometrical method for interpolating S-peaks from cow ECG using a microcontroller. Biosystems and engineering. 129: 324-328


Kontaktinformation