CV-sida

Erik Andreasson

Erik Andreasson
Jag forskar om växters förmåga att hantera stress och sjukdomar. Nu jobbar vi främst med flera potatisprojekt där nya molekylära metoder för att få växter mer motståndskraftiga mot sjukdomar utvecklas (främst mot bladmögel, torrröta och stjälkbakterios). Vi undersöker också frågor om växters generella immunitet och interaktion med andra organismer. Vi använder laboratorium, klimatkammare, naturen och odlade fält för våra försök. Se vidare den engelska sidan.

Presentation

Jag är professor i växtskydd och chef för resistensbiologienheten vid SLU.


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för växtskyddsbiologi
Telefon: 040-415349
Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 102
23053 Alnarp
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp