CV-sida

Erik Andreasson

Erik Andreasson
Jag forskar om växters förmåga att hantera stress och sjukdomar. Nu jobbar vi främst med flera potatisprojekt där nya molekylära metoder för att få växter mer motståndskraftiga mot sjukdomar och abiotisk stress utvecklas (främst mot bladmögel och torröta). Vi undersöker också frågor om växters generella immunitet och interaktion med andra organismer. Vi använder laboratorium, klimatkammare, och odlade fält för våra försök.

Presentation

Jag är professor i växtskydd och chef för resistensbiologienheten vid SLU.

Publikationer i urval

https://slu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains,andreasson%20erik&tab=CentralIndex&search_scope=CentralIndex&vid=46SLUB_INST:SLUB_V1&lang=sv&offset=0

 

Länkar

https://www.researchgate.net/profile/Erik_Andreasson

https://scholar.google.com/citations?user=SR6KYOsAAAAJ&hl=sv


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för växtskyddsbiologi
Telefon: +4640-415349
Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp