CV-sida

Eva Forsgren

Eva Forsgren
Eva Forsgren är samverkanslektor i biodling. Hon ingår i den grupp vid institutionen för ekologi som forskar kring sjukdomar hos honungsbin. Hon är ansvarig för Sveriges nationella referenslaboratorium för bihälsa.

Presentation

Jag har arbetat med honungsbin på SLU i mer än 20 år, och ingår i en forskargrupp vid institutionen för ekologi som arbetar med honungsbin  deras sjukdomar . Vår grupps forskning kring patogener (sjukdomsalstrare) som orsakar sjukdom hos honungsbin är väl känd både nationellt och internationellt särskilt när det gäller mikrosporidier (Nosema), bakteriesjukdomar (amerikansk och europeisk yngelröta), parasiterande kvalster (Varroa) och virus.

För närvarande har vi forskningsfokus på samspelet mellan olika parasiter, patogener och bekämpningsmedel samt den roll som sammansättningen av mikrobiomet hos honungsbin har i förhållande till individuella bins och hela bisamhällens hälsa.

Jag ansvarar för den sjukdomsdiagnostik som vi på uppdrag av Jordbruksverket tillhandahåller för Sveriges bitillsynsmän, och fungerar som kontaktperson gentemot EUs referenslaboratorium för bihälsa i Frankrike.

 

Undervisning

Undervisning och kontakten med studenter är en viktig länk mellan SLU och det omgivande samhället. Jag har varit ansvarig för och undervisar nu i en årligt återkommande fristående kurs på grundnivå, "Bin, biodling och pollinering" som är mycket uppskattad av både svenska och internationella studenter.

Forskning

Mitt forskningsområde är infektionssjukdomar hos honungsbin. Jag är intresserad av hur sjukdomar sprids både inom och mellan bisamhällen. Min egen forskning är i huvudsak inriktad på bakteriella sjukdomar och då främst amerikansk yngelröta, en anmälningspliktig sjukdom som är reglerad både i Europeisk och svensk lagstiftning.

Samverkan

I min roll som samverkanslektor i biodling med fokus på bihälsa vill jag på bästa sätt bidra till utvecklingen av hållbara strategier och praktiska åtgärder kring biodling.

Bakgrund

 

 

eva-forsgren-1.jpg
Öppet Campus 2017. Foto: Anna Lundmark
eva-forsgren-1.jpg
Öppet Campus 2017. Foto: Anna Lundmark
eva-forsgren-3.jpg
Bigård på Gotland.

Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för ekologi; Enheten för lantbruksentomologi
Telefon: 018-672083
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala