CV-sida

Fredrik Fernqvist

Fredrik Fernqvist
Agr.Dr., Docent, Universitetslektor och forskare i trädgårdsekonomi/företagsekonomi.

Presentation

Research areas: Consumer research, special interest in sustainable food consumption, consumer behavior and the role of credence characteristics. Value chain, food system, industry structure and innovation in the horticultural sector, innovation management and business model innovation.

Teaching at the MSc programmes "Sustainable Food Systems, "Horticultural science" and "Agroecology" and at the Bachelor programmes in  "Horticultural Management" (Trädgårdsingenjör).

Co-worker at the SLU Future Food platform 

Co-worker in the AgriFose2030 programme 

Member of the advisory board for the SLU Sustainable Food Systems, masters programme (programme start autumn 2018)

Undervisning

Project management for innovation in sustainable food systems, 15hp, MSc Sustainable Food Systems (Course leader, Spring 2019/2020/2021/2022/2023)

Consumer behaviour, food choice and sustainable food consumption, 15hp, MSc Sustainable Food Systems (Course leader, Spring 2021/2022/2023)

Food Planning, 15hp, MSc Food and Landscape (Spring 2022/2023)

Marknadsföring av trädgård och landskap, 7,5hp, Trädgårdsingenjör-Design (Autumn 2018/Spring 2020)

Product Development and Innovation Systems in Horticulture, 15hp, MSc Horticultural Science (Autumn 2018-2022)

Trädgårdsmarknaden, 15hp, Trädgårdsingenjör-Odling (Spring 2017/2018)

Environmental economics and managment, 15hp, MSc Agroecology, MSc Horticultural Science Spring (2016/2017/2018)

 

Forskning

Current projects:

NOBALIS - Nordic Baltic Universities boosting entrepreneurial and innovation support systems”, European Institute of Innovation and Technology (EIT) (SLU participating partner, 2022-25)

Förberedelseproject SUSTAINGOV. Systemic, Sustainable and Societal Impact through Transformational Governance and Systems innovation. (Vinnova)(SLU participating partner, 2023)

Nationell uppföljning av livsmedelsförluster, förluster i potatispackerier (delstudie). Jordbruksverket, uppdrag (2021-22)

Sustainable food systems and consumer food choice – Knowledge and implications for industry, research and policy (Formas 2021-22) (Project leader: Sara Spendup, Dept. of People and Society)

How to get there? Sustainable yield and quality of tunnel produced strawberry cultivars (Project leader, Sammar Khalil, department of biosystems and technology, SLU. SLF funding 2019-21)

Innovation systems for a sustainable agri-food sector - a review and knowledge synthesis (Formas, 2018)

Plant breeding in Horticultural Field Crop Production (Växtförädling i hortikulturell frilandsodling) (Project leader Sara Spendrup, funded by Grogrund, 2018)

Nya vägar till ökad förädling, kommersialisering och lönsamhet i bärföretag (Projekansvarig Sara Byström, Hushållningssällskapet Norrbotten)(Slutrapporterat projekt, december 2018)

Utredningsuppdrag om mervärden som konkurrensmedel (Jordbruksverket)(Avslutat projekt)

Framtidens grönsaksdisk. Partnerskap Alnarp (Projektansvarig: Fredrik Fernqvist, SLU. Avslutat projekt)

Unga vuxnas användning av inomhusväxter (Projektledare: Klara Löfkvist, SP(JTI). Avslutat projekt)

Publikationer i urval

Sadovska, V., Fernqvist, F. & Barth, H.  (2023). We do it our way – small scale farms in business model transformation for sustainability. Journal of Rural Studies, 102: 103090.

Stridh, I., Fernqvist, F., Thörning, R. & Andrae, L. (2023).   Livsmedelsförluster av potatis vid odling, skörd, lagring och packeri. Rapport 2023:2, Jordbruksverket.

Drottberger, A., Bergstand, K.-J., Fernqvist, F. & Spendrup, S. (2022). Adoption of technological innovations in production of leafy vegetables in Sweden. European Journal of Horticultural Science  87 (4) 1-11. 

Fernqvist, F., Sadovska, V. & Langendahl, PA (2022). Sustainable value creation–a farm case on business model innovation. International Food and Agribusiness Management Review 25 (4): 543 - 554.

Wünsche, J.F. & Fernqvist, F. (2022). The Potential of Blockchain Technology in the Transition Towards Sustainable Food Systems. Sustainability 14 (13), 7739.

Richardson, L. & Fernqvist, F. (2022).  Transforming the Food System through Sustainable Gastronomy - How Chefs Engage with Food Democracy. 
Journal of Hunger & Environmental Nutrition.

Spendrup, S., Eriksson, D. & Fernqvist F. (2021). Swedish consumers´ attitudes and values to genetic modification and conventional plant breeding – The case of fruit and vegetables. GM Crops & Food 12(1): 342-360.

Fernqvist, F. (2021). The Farm to Fork Strategy – A Consumer perspective. Future Food Reports, 16:3. SLU, Uppsala. Available at: https://pub.epsilon.slu.se/26251/

Fernqvist, F. & Göransson, C. (2021). Future and recent developments in the retail vegetable category – a value chain and food systems approach. International Food and Agribusiness Management Review 24(1): 27-49

Alsanius, A., Rosberg, A.K., Löfkvist, K., Bergstrand, K.J., Fernqvist, F., Khalil, S. & Dorais, M. (2020). New challenges for organic greenhouse horticulture in Sweden. Acta Horticulturae 1296: 1079-1083

Spendrup, S., Fernqvist, F., Ramestam, L., [...] et al. (2020). Växtförädling i hortikulturell frilandsodling - SLU Grogrund. Alnarp

Spendrup, S. & Fernqvist, F. (2019). Innovation in Agri-food Systems – A Systematic Mapping of the Literature. International Journal on Food System Dynamics 10(5): 402-427. DOI: http://dx.doi.org/10.18461/ijfsd.v10i5.28    

Fernqvist, Karlsson & Sadovska (2018). Mervärden som konkurrensmedel
– affärsmodeller och kompetenser för framgångsrika mervärdesstrategier. Rapport Jordbruksverket, 2018:23.

Fernqvist, F. (2018). Credence. In Ares, G. & Varela, P. (eds.) 2018. In: Methods in Consumer Research, New Approaches to Classic Methods Vol 1, Ch. 20, p. 531-555. Woodhead Publishing, UK.

Fernqvist F. & Göransson, C (2017). Framtidens grönsaksdisk. Rapport 2017:9. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap, SLU.

Persson, J. & Fernqvist F. (2016). Socioekonomiska konsekvenser av vindkraftsetablering och tillämpningen av vindbonus – en kunskapssammanställning. Rapport 2016:4,  LTV-fakulteten, SLU.

Fernqvist, F., Olsson, A. and Spendrup, S. (2015). What’s in it for me? Food packaging and consumer responses, a focus group study, British Food Journal 117(3):1122-1135. 

Fernqvist F. (2015). Strategic Options on a Potato Market in Decline - Lessons from Two Swedish Studies. Acta Horticulturae 1103:125-132. 

Fernqvist, F., Ekelund, L. and Spendrup, S. (2015). Changing consumer intake of potato – a focus group study, British Food Journal 117(1):210-221.

Fernqvist, F. & Ekelund, L. (2014). Credence and the effect on consumer liking of food – A review. Food Quality and Preference 32, 340-353.

Fernqvist, F. and Ekelund, L. (2013). Consumer attitudes towards origin and organic – The role of credence labels on consumers’ liking of tomatoes. European Journal of Horticultural Science, 78(4), 184-190.

Fernqvist, F. (2014). Consumer experiences of tomato quality and the effect of credence. Doctoral Thesis, Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2014:65, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp.


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4640415388
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp