CV-sida

Fredrik Fernqvist

Fredrik Fernqvist
Teacher and researcher in horticultural economics and business administration.

Presentation


Mainly teaching at the programmes in horticultural science and agroecology in Alnarp.
Research areas: Consumer research, special interest in consumer behavior and the role of credence characteristics. Value chain, food system analysis, industry structure and innovation in the horticultural sector.

Member of the SLU Programme board for educations within landscape and horticulture

Subject representative for Business economics at the Deparment of work science, business economics and environmental psychology

Member of the steering committee for Centre for Organic Food & Farming, EPOK

Forskning

Current projects:

Innovation systems for a sustainable agri-food sector - a review and knowledge synthesis (Formas)

Nya vägar till ökad förädling, kommersialisering och lönsamhet i bärföretag (Projekansvarig Sara Byström, Hushållningssällskapet Norrbotten)

Utredningsuppdrag om mervärden som konkurrensmedel (Jordbruksverket)(Avslutat projekt)

Framtidens grönsaksdisk. Partnerskap Alnarp (Projektansvarig: Fredrik Fernqvist, SLU. Avslutat projekt)

Unga vuxnas användning av inomhusväxter (Projektledare: Klara Löfkvist, SP(JTI). Avslutat projekt)

Publikationer i urval

Fernqvist, Karlsson & Sadovska (2018). Mervärden som konkurrensmedel
– affärsmodeller och kompetenser för framgångsrika mervärdesstrategier. Rapport Jordbruksverket, 2018:23.

Fernqvist, F. (2018). Credence. In Ares, G. & Varela, P. (eds.) 2018. In: Methods in Consumer Research, New Approaches to Classic Methods Vol 1, Ch. 20, p. 531-555. Woodhead Publishing, UK.

Fernqvist F. & Göransson, C (2017). Framtidens grönsaksdisk. Rapport 2017:9. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap, SLU.

Persson, J. & Fernqvist F. (2016). Socioekonomiska konsekvenser av vindkraftsetablering och tillämpningen av vindbonus – en kunskapssammanställning. Rapport 2016:4,  LTV-fakulteten, SLU.

Fernqvist, F., Olsson, A. and Spendrup, S. (2015). What’s in it for me? Food packaging and consumer responses, a focus group study, British Food Journal 117(3):1122-1135. 

Fernqvist F. (2015). Strategic Options on a Potato Market in Decline - Lessons from Two Swedish Studies. Acta Horticulturae 1103:125-132. 

Fernqvist, F., Ekelund, L. and Spendrup, S. (2015). Changing consumer intake of potato – a focus group study, British Food Journal 117(1):210-221.

Fernqvist, F. & Ekelund, L. (2014). Credence and the effect on consumer liking of food – A review. Food Quality and Preference 32, 340-353.

Fernqvist, F. and Ekelund, L. (2013). Consumer attitudes towards origin and organic – The role of credence labels on consumers’ liking of tomatoes. European Journal of Horticultural Science, 78(4), 184-190.

Fernqvist, F. (2014). Consumer experiences of tomato quality and the effect of credence. Doctoral Thesis, Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2014:65, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp.


Kontaktinformation
Universitetsadjunkt vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Telefon: 040-415388
Arbetsbeskrivning: Universitetsadjunkt. Företagsekonomi och trädgårdsvetenskap med inriktning mot trädgårdsekonomi. Marknaden för trädgårdsprodukter, marknadsföring och konsumentbeteende.
Postadress:
Box 88
23053 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp