CV-sida

Gunnar Carlsson

Gunnar Carlsson

Presentation

Jag arbetar som forskare inom akvatisk miljötoxikologi och fortlöpande miljöanalys. Jag har arbetat mycket med undersökningar om toxikologiska effekter av miljögifter på utvecklingen av sebrafiskembryon. Min huvudsakliga inriktning är numera kring groddjurens effekter av miljöföroreningar. Detta sker dels genom undersökningar och
provtagningar av vilda grodyngel och dels genom laboratorieundersökningar av kemikaliers effekter på embryon och yngel hos grodor.

Forskning

MiSSE är ett Formas-finansierat projekt där SLU, IVM i Amsterdam och universiteten i Stockholm och Umeå samarbetar och undersöker hormonstörande kemikalier i våra hem. Vi tittar både på vilka kemikalier som finns i inomhusdammet och vilka hormonpåverkande effekter de kan ha.

Grodyngel som bioindikator är ett projekt inom SLUs fortlöpande miljöanalys där grodyngel i naturliga vatten undersöks och bedöms för att se om det finns tecken påeffekter som kan kopplas till kemikaliepåverkan.

Bakgrund

Biolog, fil kand zooekologi 1992, fil mag ekotoxikologi 1999, Uppsala Universitet

Doktor i patobiologi/akvatisk ekotoxikologi 2007, SLU

Publikationer i urval

Pohl J., Örn S., Norrgren L., Carlsson G. (2015). Toxicological evaluation of water from stormwater ponds using Xenopus tropicalis embryos. Wetlands Ecology and Management, 23, 1091-1098.

Carlsson G., Norrgren L., Hylland K., Tollefsen K.E. (2014). Toxicity screening of produced water extracts in a zebrafish embryo assay. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 77, 600-615.

Carlsson G., Patring J., Kreuger J., Norrgren L., Oskarsson A. (2013). Toxicity of 15 veterinary pharmaceuticals in zebrafish (Danio rerio) embryos. Aquatic Toxicology, 126, 30-41.

Carlsson G., Örn S., Larsson DGJ. (2009). Effluent from Bulk Drug Production is Toxic to Aquatic Vertebrates. Environmental Toxicology and Chemistry, 28, 2656-2662.

Carlsson G., Kulkarni P., Larsson P.,Norrgren L. (2007). Distribution of BDE-99 and effects on metamorphosis of BDE-99 and -47 after oral exposure in Xenopus tropicalis. Aquatic Toxicology, 84, 71-79.


Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för farmakologi och toxikologi
Telefon: 018-671145, 070-4032926
Postadress:
BVF, Avd för farmakologi och toxikologi, Box 7028
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala