CV-sida

Gunnar Carlsson

Gunnar Carlsson

Presentation

Jag arbetar som forskare inom akvatisk miljötoxikologi och fortlöpande miljöanalys. Jag har arbetat mycket med undersökningar om toxikologiska effekter av miljögifter på utvecklingen av sebrafiskembryon. Min huvudsakliga inriktning är numera kring miljöföroreningars effekter på groddjur. Detta sker dels genom undersökningar och
provtagningar av vilda grodyngel och dels genom laboratorieundersökningar av kemikaliers effekter på embryon och yngel hos grodor.

Forskning

MiSSE är ett Formas-finansierat projekt där SLU, IVM i Amsterdam och universiteten i Stockholm och Umeå samarbetar och undersöker hormonstörande kemikalier i våra hem. Vi tittar både på vilka kemikalier som finns i inomhusdammet och vilka hormonpåverkande effekter de kan ha.

Grodyngel som bioindikator är ett projekt inom SLUs fortlöpande miljöanalys där grodyngel i naturliga vatten undersöks och bedöms för att se om det finns tecken påeffekter som kan kopplas till kemikaliepåverkan.

Miljöanalys

Är sedan 2020 koordinator för programmet Giftfri miljö

Bakgrund

Biolog, fil kand zooekologi 1992, fil mag ekotoxikologi 1999, Uppsala Universitet

Doktor i patobiologi/akvatisk ekotoxikologi 2007, SLU

Docent i akvatisk ekotoxikologi 2019, SLU

Publikationer i urval

Pohl,  J  et al. (2020). Carbamazepine Ozonation Byproducts: Toxicity in Zebrafish (Danio rerio) Embryos and Chemical Stability. Environmental Science and Technology, DOI: 10.1021/acs.est.9b07100 

Menger,  F  et al. (2020).  Behavioural effects and bioconcentration of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in zebrafish (Danio rerio) embryos. Chemosphere,  245  DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.125573

Carlsson, G   (2019).  Effect-based environmental monitoring for thyroid disruption in Swedish amphibian tadpoles. Environmental Monitoring and Assessment,  191 (7), DOI: 10.1007/s10661-019-7590-1

Carlsson,  G  et al. (2019).  Thyroid disruption properties of three indoor dust chemicals tested in Silurana tropicalis tadpoles. Journal of Applied Toxicology,  39 (9), DOI: 10.1002/jat.3810

Pohl,  J  et al. (2019).  Embryotoxicity of ozonated diclofenac, carbamazepine, and oxazepam in zebrafish (Danio rerio). Chemosphere,  225  DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.03.034

Sehonova,  P  et al. (2019).  Effects of antidepressants with different modes of action on early life stages of fish and amphibians. Environmental Pollution,  254 (Part A), DOI: 10.1016/j.envpol.2019.112999

Fu, L  et al. (2018).  Biodegradable Si3N4 bioceramic sintered with Sr, Mg and Si for spinal fusion: Surface characterization and biological evaluation. Applied Materials Today,  12  DOI: 10.1016/j.apmt.2018.06.002

Carlsson,  G  et al. (2018).  Swimming activity in zebrafish larvae exposed to veterinary antiparasitic pharmaceuticals. Environmental toxicology and pharmacology,  63  DOI: 10.1016/j.etap.2018.08.015

Carlsson, G  & Tyden, E (2018).  Development and evaluation of gene expression biomarkers for chemical pollution in common frog (Rana temporaria) tadpoles. Environmental Science and Pollution Research,  25 (33), DOI: 10.1007/s11356-018-3260-z

Pohl,  J  et al. (2018).  Effects of ozonated sewage effluent on reproduction and behavioral endpoints in zebrafish (Danio rerio). Aquatic Toxicology,  200  DOI: 10.1016/j.aquatox.2018.04.014

Pohl,  J  et al. (2015).  Toxicological evaluation of water from stormwater ponds using Xenopus tropicalis embryos.  Wetlands Ecology and Management,  23 (6), DOI: 10.1007/s11273-015-9444-0


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för farmakologi och toxikologi
Telefon: +4618673449, +46704032926
Postadress:
BVF, Avd för farmakologi och toxikologi, Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala