CV-sida

Gunnar Cerwén

Gunnar Cerwén
Landskapsarkitekt och forskare (PhD). Forskar kring ljud och andra sensoriska upplevelser utomhus. Forskare vid SLU Multisensoriskt Utelaboratorium, Sensola.

Presentation

Jag intresserar mig för sensoriska upplevelser kopplat till gestaltning av utomhusmiljö. Mycket av mitt arbete har handlat om att förstå relationen mellan ljud och landskapsupplevelse. Jag är landskapsarkitekt och disputerade 2017 med en avhandling om ljudlandskap och bullerhantering. 2018 var jag i Japan och forskade om ljudupplevelser i traditionella trädgårdar och skogsbad, shinrin-yoku. Mellan 2020 och 2022 arbetade jag med uppbyggnaden av SLUs nya laboratorium för mätning av sensoriska upplevelser utomhus, SENSOLA. Sedan höstterminen 2022 arbetar jag heltid i projektet "Salutary Soundscapes" som är finansierat av FORMAS och handlar om tysta områden.

Undervisning

Medverkan i Environmental Perception and Experience LK0238, 2015-2022, Föreläsning “Soundscape: Understanding Sonic Perception and Experience” och tillhörande övning. | Trädgårdsterapi fortsättningskurs, LK0208, 2014, Föreläsning “Ljudlandskap och upplevelse av ljud: designmöjligheter för trädgårdsterapi” | Landskapsarkitekturens Miljöpsykologi LP0515, 2012, Seminarieledare | Trädgårdsdesign LK0220, 2014-2017, Föreläsning och Övningskritik. | Landscape analysis, LK0239, 2015-2016, Föreläsning “Soundscape and landscape analysis” | Health Design vid Skov & Landskab, Københavns Universitet, 2011-2014, Föreläsning “Soundscape and the experience of sound: possibilities in Landscape architecture”

Medverkan i grundutbildningen för landskapsarkitektprogrammet, SLU Alnarp: Projekt 1 LK0078, 2010-2017, 2019, Delmomentansvarig “Mått och Skala”, Föreläsning, Handledning, Seminarieledare, Slutkritik | Projekt 2, LK0080, 2011-2017, 2019, Seminarieledare | Trädgårdshistoria LK0170, 2014, Seminarieledare | Kandidatexamenskursen EX0649, 2011-2017, Handledning av examensarbeten | Design, Composition & Materiality, LK0073, 2015-2017, 2019-2020, Delmomentansvarig Ljudlandskap, Föreläsning “Soundscape”, Handledning mm. | Design Project, Site Concept & Theory, LK0086, 2013-2014, Föreläsning “Sound and Landscape” | Stadens utmaningar LP0586, 2012, 2015, Seminarieledare | Vegetationsbyggnad och Växtkännedom LK0142, 2017, Föreläsning “Grön Sensorik”

Forskning

Forskningsprojekt:

Salutary Soundscapes: Experiential Qualities and Health Benefits in Quiet Areas. Formas Mobility grant. Status: Starting 2022

Identifying the role of soundscape in Japanese gardens and restorative spaces. 2018-2019. Postdoktorprojekt 12 månader. Projektledare och huvudsökande.  Status: Avslutat.

Tysta områden i Sverige. 2017. Projektledare och huvudsökande. Status: Avslutat.

CAMINE. Cemetery Architecture - Meaning making Intentions, Needs and Experiences. 2012-2014. Doktorand. Projektledare: Carola Wingren. Status: Avslutat.

Stadens hållbara ljudrum 2015-2016. Medsökande. Projektledare: Carola Wingren.  (Vinnova fas 1). Status: Avslutat.

Sensorisk analys och ett multidisciplinärt angreppssätt som metoder för att beskriva och analysera trädgårdar i ett föränderligt landskap. 2012. Forskningsassistent. Projektledare: Anna Jakobsson. Status: Avslutat

Soundscape Malmö II. 2012. Medsökande. (Movium). Projektledare: Carola Wingren. Parter: SLU, Movium, Sweco. Status: Avslutat.

Estetisk ljudplanering och ljudlandskap i Malmö. 2010-2011. Medsökande. (Movium). Parter: SLU, Movium, Ramböll. Projektledare: Mats Lieberg. Status: Avslutat.

Samverkan

Media:

The Rest is Just Noise (Podcast): "Sayonara Soundscapes" 1 mars 2023. Av: Andrew Mitchell, Francesco Aletta and Tin Oberman.

P1 Spanarna: Fötter och pengar. Talande tystnad & Leve lortsverige. 3 december 2021. Panelinlägg: Patrik Hadenius

Intervju i Dagens Nyheter. Total tystnad sällsynt – kan upplevas som obehaglig.  22 juni 2021. Av: Sofie Österström.

Intervju i tidningen kult. Fågelkvitter versus vägbuller. Nr 2, 2021. Av: Anja Praesto

Intervju i P4 Kristianstad. Fågelsång, susande träd och porlande vatten. 10 april 2020. Av Malin Thelin.

Intervju i Hållbart Byggande. Jakten på Tystnad. Nr 4, 6 december 2019. Av: Anneli Hidalgo

Insändare i Sydsvenskan. 1 september 2019: Sverige behöver investera i tystnad. Av: Cerwén, Mossberg, Mattisson & Hedblom

Intervju, Skånska Landskap. Vandra i tyst natur. 27 augusti 2019. Av: Agneta Borgström.

Intervju i Tidingen Vision. Tystnaden som terapi. 19 augusti 2019. Av: Karin Warne

Intervju i Dagens Nyheter. 12 september 2018: Ljud som påverkar: Stadens brus inte bara decibel. Av Hans Arbman.

Intervju i P4 Halland “Förmiddag”. 23 november 2017: Tysta miljöer allt viktigare. Med Casper Sewerin och Göran Frost.

Intervju i Arkitekten. Nr 9 2017: Är tysta miljöer en bristvara? Av: Rebecka Gordan.

Intervju i Skånskan. augusti 2017: Tysta platser under lupp. Av: Dajana Kovacevic.

Intervju i Auris. Tidskrift för hörselskadade, Nr. 6 2017. Uppmärksamma tysta områden. Av: Stefan Andersson.

Intervju i Sydsvenskan. Juni 2017: Han letar efter tysta områden i Skåne. Av: Bengt Arvidson.

Medverikan i P4 Malmöhus. Maj 2017. Han söker Skånes tysta platser. Programledare: Malin Thelin.

Intervju för Skånenytt/SVT Nyheter. Han forskar om tysta miljöer. Maj 2017. Av: Linda Ekström.

Medverkan i radioprogrammet Ljudo. SR P2. Juni 2013. Sveriges Radio. Programledare: Mikael Strömberg.

Medverkan i tidskriften Ducatus (Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation). Ljuden som läker. Nr 2/2013.

Medverkan i tidskriften Landskap. Planera för Ljudupplevelser. Nr. 7/2012. Landskap.

Medverkan i artikel för VTI, till publikation angående konferensen Transportforum Nr. 1 2012. VTI-Aktuellt.

Intervju för Skånes taltidning angående Ljudintervention vid St. Knuts torg. Nr: 29-2011 | Nr 26-2012.

Medverkan i artikel för Skånskan angående Ljudintervention vid St. Knuts torg. 13 juli 2011. Skånskan.

Medverkan i artikel för Lokaltidningen Malmö angående Ljudintervention vid St. Knuts torg. Årgång 4. V. 32. 2011. Lokaltidningen Malmö.

Medverkan i artikel i tidningen City angående Ljudintervention vid St. Knuts torg. 7 oktober 2011. Tidningen City.

Medverkan i radioprogrammet Mitt i Musiken: Städernas ljud är inte alltid en fråga om buller. SR P1 och P2. Maj 2010. Sveriges radio. Programledare: Fredrik Emmerfors.

 

Föreläsningar:

God ljudmiljö: Internationella erfarenheter. Idéseminarium om goda ljudmiljöer. Stockholm, 25 October 2022. Nationella bullersamordningen.

Negotiating Noise: Five Challenges in Landscape Architecture. Negotiating Noise. Symposium in Malmö. 19 November, 2019. Sound Environment Centre.

Representation of Sound in Landscape Architecture: An Overview. See the Sound. Symposium in Lund. 24 May, 2019. Sound Environment Centre.

Tysta områden i planeringen: Erfarenheter från en studie av Sveriges kommuner. Lund, 5 May 2018. Digital presentation for the regional municipality association in Scania.

Sound in Landscape Architecture - A Soundscape Approach to Noise. Man and Sound environment. Symposium in Lund, 16 September 2017. Sound Environment Centre.

Tysta områden i Sverige: Rapportering från ett kartläggningsprojekt initierat av Ljudmiljöcentrum. Tysta områden i Sverige. Symposium in Lund, 26 September 2017. Sound Environment Centre.

Ljudupplevelse i Rehabmiljö. Grönska och ljudkvalitet i närmiljön – Hårda fakta för mjuka värden. Symposium in Alnarp. 10 March 2017. Sound Environment Centre and SLU Alnarp.

Platsspecifik ljudkonst: När ljud möter plats. Musik & Ljudlandskap. Sympoisum in Lund, 27 May 2016. Sound Environment Centre.

Utformning av begravningsplats med tanke på ljudmiljö - Erfarenheter från forskning bl.a. arkitekttävling vid Järva. Ljudmiljö i rekreationsmiljöer. Symposium in Stockholm, November 2015. Bullernätverket, Stockholms län.

Soundscape design – så designar du för upplevelse av ljud och inte bara buller. Trafik och Industribuller. Conference in Stockholm, October 2015.

Ljudlandskap och upplevelse av ljud – designmöjligheter för utomhusmiljö. Trafikbullerdagarna 2015. Conference in Stockholm, February 2015.

Ljudlandskap Malmö: Exemplet St. Knuts torg. Seminar in Stockholm, September 2012. Program for Acoustic design and sustainable planning (Delegation for sustainable cities, Stockholm, Göteborg, Malmö and Helsingborg).

Soundscape Malmö. Stadens ljud. Seminar in Stockholm, September 2012, Föreningen för Samhällsplanering. Stockholm.

Ljudlandskap för bättre stadsmiljöer. Conference in Linköping, January 2012. VTI. Transportforum.

Bakgrund

Utbildning:

Filosofie Doktorsexamen i Landskapsplanering, SLU Alnarp, 1 November, 2017, 240 HP. Avhandlingens titel: Sound in Landscape Architecture: A Soundscape Approach to Noise. Handledare: Carola Wingren (h), Mattias Qviström och Jacob Kreutzfeldt.

Masterexamen i Landskapsarkitektur, SLU Alnarp, 8 juni, 2009, 338,7 HP.

Handledning

Handledare Kandidatarbeten: 34 studenter, 2011-2022.

Handledare Masterarbeten: 6 studenter 2013-2022.

Publikationer i urval

Vetenskapliga publikationer (peer-reviewed)

Cerwén, G., 2020. Listening to Japanese Gardens II: Expanding the Soundscape Action Design Tool. Journal of Urban Design 25(5), 607-628.

Cerwén, G., 2019. Listening to Japanese Gardens: An Autoethnographic Study on the Soundscape Action Design Tool. International Journal of Environmental Research and Public Health. 16(23), 4648.

Cerwén, G., & Mossberg, F., 2019. Implementation of Quiet Areas in Sweden. International Journal of Environmental Research and Public Health 16(1), 134.

Cerwén, G. 2018. On the Intersection Between Speaker Installations and Urban Environments: A Soundscape Design Perspective. In: Aletta & Xiao (ed’s), Handbook of Research on Perception-Driven Approaches to Urban Assessment and Design. IGI Global: pp. 23-45.

Cerwén, G., Kreutzfeldt, J., Wingren, C., 2017. Soundscape actions: A tool for noise treatment based on three workshops in landscape architecture. Frontiers of Architectural Research 6, 504–518.

Cerwén, G., Pedersen, E. & Pálsdóttir, A-M., 2016. The Role of Soundscape in Nature-Based Rehabilitation: A Patient Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health 13(12).

Cerwén, G., Wingren, C., & Qviström, M., 2017. Evaluating soundscape intentions in landscape architecture: a study of competition entries for a new cemetery in Järva, Stockholm. Journal of Environmental Planning and Management 60 (7) 1253-1275.

Cerwén, G. 2016. Urban Soundscapes: A Quasi-Experiment in Landscape Architecture. Landscape research. 41(5), 481-494.

Petersson, A., Cerwén, G., Liljas, M., & Wingren, C., 2018. Urban cemetery animals: an exploration of animals’ place in the human cemetery. Mortality 23(1).

 

Övriga publikationer (rapporter, bokkapitel)

Cerwén, G. 2021. Noise: Five Challenges in Landscape Architecture. In: Negotiating Noise: Across Places, Spaces and Disciplines. Ed. Sanne Krogh Groth & James Mansell. Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet, Rapport Nr. 19. Lund: Ljudmiljöcentrum. pp. 55-64.

Cerwén, G. 2019. Murin-an Soundscapes: A workshop on sonic experiences in a Japanese garden. Journal of the Soundscape Association of Japan (JSAJ). Vol 19.

Hägerhäll, C., Taylor, R., Cerwén, G., Watts, G., Van den Bosch, M., Press, D., Minta, S., 2018. Biological mechanisms and physiological responses to sensory impact from nature. In: Van den Bosch & Bird (eds.). Oxford Textbook of Nature and Public Health: The role of nature in improving the health of a population. Oxford University Press. pp. 79-88.

Cerwén, G. 2017. Sound in Landscape Architecture: A Soundscape Approach to Noise. Doctoral Thesis, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU Alnarp.

Cerwén, G., Förord av Mossberg, F., 2018. Tysta områden i Sverige: En kartläggning av initiativ, kunskap och erfarenheter. Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet, Rapport Nr. 18. Lund: Ljudmiljöcentrum.

Cerwén, G, Tunbjörk, M, Jergmo, F, Hedfors, P och Wingren, C. 2016. Workshop om ljud vid Skogskyrkogården. Rapport för projektet Stadens Hållbara Ljudrum (Vinnova). Moviums rapportserie. Alnarp: Movium.

Cerwén, G., 2009. En känsla av ljud. Masteruppsats, fakulteten för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Alnarp: SLU.

Jakobsson, A och Cerwén, G. 2013. Sensorisk analys och ett multidisciplinärt angreppssätt som metoder för att beskriva och analysera trädgårdar i ett föränderligt landskap. Slutrapport av forskningsprojekt finansierat av Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA), Hem i Sverigefonden [opubl.].

 

Populärvetenskapliga publikationer

Cerwén, G. 2020. Japanska Trädgårdar: Stilla oaser i förtätade städer. Tidskriften Landskap. Nr 4. 2020.

Cerwén, G., Mossberg, F., Mattisson, K., & Hedblom, M.. 2019. Sverige behöver investera i tystnad. Insändare i Sydsvenskan. 1 september.

Cerwén, G. 2018. Konsten att vara i en skog. Artikel i Tidskriften Stad Nr. 22. Alnarp: Movium.

Cerwén, G. 2018. Vi mår bra om skogen mår bra. Bonusintervju till Tidskriften Stad Nr. 22. Alnarp: Movium.

Cerwén, G. 2010-2019. Portal för ljudplanering. Tillgänglig: http://www.ljudplanering.se

Cerwén, G., Pedersen, E., Pálsdóttir, A. M., 2017. Ljudlandskapets roll i naturbaserad rehabilitering. Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet, Rapport Nr. 16. Grönska och Ljudkvalitet i närmiljön - hårda fakta för mjuka värden. Redaktörer: Erik Skärbäck och Frans Mossberg. Lund: Ljudmiljöcentrum.

Cerwén, G. 2017. Fridfulla Ljudlandskap? Artikel i Tidskriften Stad Nr. 17. Alnarp: Movium.

Cerwén, G. 2016. Ljudlandskap - Helhetstänkande för att hantera buller. I: Movium Fakta Nr. 6. Verktyg för Akustisk Design, av Björn Hellström & Gunnar Cerwén. Redaktörer: Jergmo, F & Nilsson, G. Alnarp: Movium.

Cerwén, G. 2011. Hur låter staden? Ljudmiljöcentrum. Proceedings från symposiet, Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad 2010. Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet, Rapport Nr. 9. Lund: Ljudmiljöcentrum.

Cerwén, G., 2010. Dirigera stadens orkester 2010. Movium-Bulletinen. Alnarp: Movium.

Norlin, M. Cerwén, G. 2012. Melbourne - vänligast mot livet. Movium Magasin Nr. 2. 2012. Alnarp: Movium.

Ogawa, M. W. Cerwén, G. 2016. Där utrymme är hårdvaluta. Reportage i Tidskriften Stad Nr. 13. Alnarp: Movium.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415296, +46738222739
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp

Publikationslista: