CV-sida

Gunnar Cerwén

I min forskning undersöker jag kopplingen mellan ljudlandskap och landskapsarkitektur, där särskild tonvikt ligger på att utforska mötet mellan restorativa rum och buller.

Presentation

Min forskning handlar om ljud i landskapsarkitektur. Jag disputerade 2017 med min avhandling "Sound in Landscape Architecture: A Soundscape Approach to Noise". Intresseområden är ljud och övriga sinnesupplevelser, atmosfär, återhämtning, rumslighetsaspekter, form och gestaltning. Under 2018 kommer jag att göra en postdoc i Japan, finansierad av JSPS. I Japan kommer jag bland annat att arbeta med traditionella trädgårdar och skogsbad (shinrin-yoku).

Bakgrund

Anföranden vid symposium, seminarier och konferenser

Quiet Areas in Sweden – a mapping of initiatives, knowledge and experiences 2017. Vid konferensen Euronoise 2018, 27-31 May, Crete. Mossberg, F., & Cerwén, G.

Experiencing Soundscapes in Japanese Gardens: An Autoetnographic Study in Landscape Architecture. 20 maj 2018, Kyoto, Soundscape association of Japan.

Sound in Landscape Architecture - A Soundscape Approach to Noise. Man and Sound environment. Symposium i Lund. 16 september 2017. Ljudmiljöcentrum

Tysta områden i Sverige: Rapportering från ett kartläggningsprojekt initierat av Ljudmiljöcentrum. Vid symposium: Tysta områden i Sverige. Lund 26 september 2017.

Ljudupplevelse i Rehabmiljö. Vid Symposiet: Grönska och ljudkvalitet i närmiljön – Hårda fakta för mjuka värden.  Ljudmiljöcentrum och SLU Alnarp, Alnarp 10 mars 2017.

Perception of sound as hindering or supporting restoration among participants in nature-based rehabilitation. IAPS. Lund, 29 juni 2016. Cerwén, G. Pedersen, E. and Pálsdóttir, A.M. 

Platsspecifik ljudkonst: När ljud möter plats. Vid tvärvetenskapligt symposium: Musik & Ljudlandskap. Arrangerat av Ljudmiljöcentrum  i Lund 27 maj 2016.

Soundscape and the invisible: Designing soundscapes in Landscape Architecture. Keynote vid Copenhagen Architecture Festival CafX, 2016: Lyd, rum og auditivt design. 16 Mars.

Utformning av begravningsplats med tanke på ljudmiljö - Erfarenheter från forskning bl.a. arkitekttävling vid Järva. Vid seminarium arrangerat av bullernätverket Stockoholms län: Ljudmiljö i rekreationsmiljöer. November 2015.

Soundscape design – så designar du för upplevelse av ljud och inte bara buller. Trafik och Industribuller. Stockholm, Oktober 2015.

Cemetery design and Soundscape - On the Study of a Design Competition for a new Cemetery in Järva, Stockholm. Theme session at DDD12. Alba Iulia, Rumänien, september 2015.

Ljudlandskap och upplevelse av ljud – designmöjligheter för utomhusmiljö. Trafikbullerdagarna 2015. Stockholm, februari 2015.

On materiality and the ephemeral in design proposals: Cemetery design for the cemetery of Järva. Theme session: Cerwén, Gunnar & Wingren, Carola. Death, Dignity and Decorum. SALT Conference 2014. Uppsala, oktober 2014.

Soundscape in a sustainable and attractive city: Parallel session: Tore Mauseth & Gunnar Cerwén. Nordisk Parkkongress. Malmö, augusti, 2014.

CAMINE – Ett forskningsprojekt om meningsskapande utformning av den nutida kyrkogården i Sverige. Nordisk kongress om kirkegård og krematorium. Oslo i september 2013.

Paneldebatt: Ljudmiljö i den hållbara och attraktiva staden. SWECO, Malmö Högskola och Aarkii. Mars 2013.

Ljudlandskap Malmö. September 2012. Exemplet St. Knuts torg. Redogörelse vid seminarium inom programmet Akustisk design och hållbar stadsplanering. (Delegationen för hållbara städer, Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad, och Helsingborg).

Soundscape Malmö. Seminariet Stadens Ljud. Anordnat av Förening för samhällsplanering. September 2012.

Soundscape Malmö. City PLANTastic 2012. Copenhagen. June 2012.                       

Ljudlandskap för bättre stadsmiljöer. VTI. Transportforum. Linköping. Januari 2012.

Perception of sound and speaker installation in the public space. ECLAS. Sheffield. 2011.

Speakers and sound art in Landscape design. ICON LA. St. Petersburg. 2011.

Ljudarkitektur och platsspecifik ljudkonst i stadsrummet. Symposium för Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad. Alnarp 2010.

Övriga arrangemang, workshops och föreläsningar:

Tysta områden i planeringen: Erfarenheter från en studie av Sveriges kommuner. Skånes kommunförbund 5 maj 2018, länk från Kyoto.

Medarrangör av symposium: Tysta områden i Sverige. Lund 26 september 2017. Ljudmiljöcentrum

Medarrangör av seminarium: Att mäta ljudlandskap. Alnarp 11 mars. 2016

Medarrangör av Workshop vid Skogskyrkogården om ljud. 2-3 november 2015. Inom ramarna för vinnova-projektet ”Stadens hållbara Ljudrum”.

Medarrangör av Workshop inom forskningsprojektet Soundscape Malmö II. Juni 2012.

Bakgrundsljud i vägmiljö. Presentation vid Skönhetsrådet, Vägverket, Södra regionen. Kristianstad 2008.

Workshop i ljudlandskap i kursen Design, Composition and Materiality. 2014-2016.

Föreläsningar om ljudlandskap i kurserna: Health design, Trädgårdsdesign, Landscape Analysis for People and Environment Studies, Environmental Perception and Experience, Trädgårdsterapi, Design Project – Site, Concept and Theory.

 

Media:

Intervju i P4 Halland "Förmiddag" 23 november 2017: Tysta miljöer allt viktigare. Med Casper Sewerin och Göran Frost.

Intervju i Arkitekten. Nr 9 2017: Är tysta miljöer en bristvara? Av: Rebecka Gordan

Intervju i Skånskan. augusti 2017: Tysta platser under lupp. Av: Dajana Kovacevic

Intervju i Sydsvenskan. juni 2017: Han letar efter tysta områden i Skåne. Av: Bengt Arvidson

Medverikan i P4 Malmöhus. Maj 2017. Han söker Skånes tysta platser. Programledare: Malin Thelin

Intervju för Skånenytt/SVT Nyheter. Han forskar om tysta miljöer. Maj 2017. Av: Linda Ekström

Medverkan i radioprogrammet Ljudo. SR P2. Juni 2013. Sveriges Radio. Programledare: Mikael Strömberg.

Medverkan i tidskriften Ducatus (Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation). Ljuden som läker. Nr 2/2013.

Jubileumsskivan: Fågelkvitter och andra försommarljud. Alnarp 150 år. 2012.

Medverkan i tidskriften Landskap. Planera för Ljudupplevelser. Nr. 7/2012. Landskap.

Medverkan i artikel för VTI, till publikation angående konferensen Transportforum Nr. 1 2012. VTI-Aktuellt

Intervju för Skånes taltidning angående Ljudintervention vid St. Knuts torg. Nr: 29-2011 | Nr 26-2012

Medverkan i artikel för Skånskan angående Ljudintervention vid St. Knuts torg. 13 juli 2011. Skånskan.

Medverkan i artikel för Lokaltidningen Malmö angående Ljudintervention vid St. Knuts torg. Årgång 4. V. 32. 2011. Lokaltidningen Malmö.

Medverkan i artikel i tidningen City angående Ljudintervention vid St. Knuts torg. 7 oktober 2011. Tidningen City.

Medverkan i radioprogrammet Mitt i Musiken: Städernas ljud är inte alltid en fråga om buller. SR P1 och P2. Maj 2010. Sveriges radio. Programledare: Fredrik Emmerfors.

Publikationer i urval

Vetenskapliga publikationer:

Cerwén, G. 2018. On the Intersection Between Speaker Installations and Urban Environments: A Soundscape Design Perspective. In: Aletta & Xiao (ed's), Handbook of Research on Perception-Driven Approaches to Urban Assessment and Design. IGI Global: pp. 23-45.

Cerwén, G. 2017. Sound in Landscape Architecture: A Soundscape Approach to Noise. Doctoral Thesis, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU Alnarp. Pdf

Cerwén, G., Kreutzfeldt, J., Wingren, C., 2017. Soundscape actions: A tool for noise
treatment based on three workshops in landscape architecture. Frontiers of Architectural Research 6, 504–518. Pdf

Cerwén, G., Pedersen, E. & Pálsdóttir, A-M., 2016. The Role of Soundscape in Nature-Based Rehabilitation: A Patient Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health. 13 (12), Pdf.

Cerwén, G., Wingren, C., & Qviström, M., 2017. "Evaluating soundscape intentions in landscape architecture: a study of competition entries for a new cemetery in Järva, Stockholm". Journal of environmental planning and management. 60 (7). Pdf.

Cerwén, G. 2016. "Urban Soundscapes: A Quasi-Experiment in Landscape Architecture" Landscape research. 41(5), 481-494. Pdf.

Hägerhäll, C., Taylor, R., Cerwén, G., Watts, G., Van den Bosch, M., Press, D., Minta, S., 2018. Biological mechanisms and physiological responses to sensory impact from nature. In: Van den Bosch & Bird (eds.). Oxford Textbook of Nature and Public Health: The role of nature in improving the health of a population. Oxford University Press. pp. 79-88.

Petersson, A., Cerwén, G., Liljas, M., & Wingren, C., 2017. "Urban cemetery animals: an exploration of animals’ place in the human cemetery" Mortality. Online.

 

Övriga publikationer:

Cerwén, G., Mossberg, F., (Förord). 2018. Tysta områden i Sverige: En kartläggning av initiativ, kunskap och erfarenheter. Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet, Rapport nr 18. Lund: Ljudmiljöcentrum.

Cerwén, G., Pedersen, E., Pálsdóttir, A. M., 2017. Ljudlandskapets roll i naturbaserad rehabilitering. I Ljudmiljöcentrums rapportserie (16): Grönska och Ljudkvalitet i närmiljön - hårda fakta för mjuka värden. Redaktörer: Erik Skärbäck och Frans Mossberg. Lund: Ljudmiljöcentrum.

Cerwén, G. 2017. Fridfulla Ljudlandskap? Artikel i Tidskriften Stad nr. 17. Alnarp: Movium.

Cerwén, G. 2016. Ljudlandskap - Helhetstänkande för att hantera buller. I: Movium Fakta nr. 6. Verktyg för Akustisk Design, av Björn Hellström & Gunnar Cerwén. Redaktörer: Jergmo, F & Nilsson, G. Alnarp: Movium.

Cerwén, G., Tunbjörk, M., Jergmo, F., Hedfors, P., och Wingren, C., 2016. Workshop om ljud vid Skogskyrkogården. Rapport för projektet Stadens Hållbara Ljudrum (Vinnova). Moviums rapportserie. Alnarp: Movium. Pdf.

Cerwén, G. 2012. Ljudlandskap Malmö. Artikel i Movium Magasin angående Ljudintervention vid St. Knuts torg. Nr. 1 2011.

Cerwén, G. 2011. Hur låter staden?. Proceedings från Symposium för Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad. Ljudmiljöcentrum, Lund: Lunds Universitet. Pdf

Cerwén, G. 2010. Dirigera stadens orkester. Movium-Bulletinen 1-2. Alnarp: Movium. Pdf

Cerwén, G. 2010-nu. Ljudplanering.se. Portal för ljudplanering. Tillgänglig: www.ljudplanering.se 

Cerwén, G. 2009. En känsla av ljud. Examensarbete vid Fakulteten för Landskapsplanering, Trädgårds- och Jordbruksvetenskap. Alnarp: SLU. Länk

Jakobsson, A och Cerwén, G. 2013. Sensorisk analys och ett multidisciplinärt angreppssätt som metoder för att beskriva och analysera trädgårdar i ett föränderligt landskap. Slutrapport av forskningsprojekt finansierat av Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA), Hem i Sverigefonden [opubl.]

Norlin, M. Cerwén, G. 2012. Melbourne - vänligast mot livet. Movium Magasin. Nr. 2 2012. Alnarp: Movium.

Ogawa, M. W. Cerwén, G. 2016. Där utrymme är hårdvaluta. Reportage i tidskriften stad nr. 13. Alnarp: Movium. Länk


Kontaktinformation