Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Multisensoriskt utelaboratorium - Sensola

I laboratoriet utvecklar vi kunskapen om interaktionen människa-miljö. För att öka den ekologiska validiteten används ny, smart och portabel teknik.

Innovativ forskning

Syftet med Sensola är att utveckla och bedriva innovativ forskning om interaktionen människa-miljö, med fokus på bärbara sensorer och studier ute i verkliga miljöer. Utvecklingen av laboratoriet finansieras sedan 2019 genom SLUs infrastruktursatsningar.

Skogspaus - ett virtuellt skogsbad i vardagen

Pilotprojektet Skogspaus är ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg och SLU. Kan en virtuell skog ha samma positiva effekt på stress som en riktig skog? Läs mer om projektet!

Publicerad: 17 juni 2021 - Sidansvarig: marianne.persson@slu.se
Loading…