CV-sida

Håkan Nilsson

Håkan Nilsson
Forskningsingenjör för Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES) vid Röbäcksdalens fältforskningsstation.

Presentation

Mina arbetsuppgifter inbegriper driftsättning och underhåll av mätutrustning. Därutöver ansvarar jag för datainsamling åt SITES Water och SITES Spectral. Röbäcksdalens fältforskningsverksamhet präglas av försöksfälten som studeras under växtsäsong med fasta spektrala sensorer samt multispektral bildanalys från luften via drönare (SITES Spectral). Degernäsbäcken som genomkorsar försöksfälten studeras kontinuerligt med avseende på vattenkemi (SITES Water). Utöver SITES-verksamheten vid SLU Röbäcksdalen ansvarar jag också för driften av fältstationens spektrala laboratorium.

Forskning

http://www.fieldsites.se/sv-SE

Bakgrund

Mitt tidiga intresse för teknik och att lösa tekniska problem utvidgades så småningom mot naturvetenskaperna. Jag inledde min yrkesbana som verkstadsmekaniker vilket följdes av en vidareutbildning i molekylärbiologi och doktorsexamen i kemi.

Publikationer i urval

Chrysina, Maria., Heyno, Eiri., Kutin, Yury., Reus, Michael., Nilsson, Håkan., Nowaczyk, Marc M., DeBeer, Serena., Neese, Frank., Messinger, Johannes., Lubitz, Wolfgang., Cox, Nicholas. 2019. Five-coordinate MnIV intermediate in the activation of nature’s water splitting cofactor. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116 (34): 16841-16846.

Young, D. Iris et al. 2016. Structure of photosystem II and substrate binding at room temperature. Nature, 540 (7633): 453–457

Nilsson, Håkan., Cournac, Laurent., Rappaport, Fabrice., Messinger, Johannes och Lavergne, Jérôme. 2015. Estimation of the driving force for dioxygen formation in photosynthesis. Biochimica et Biophysica Acta – Bioenergetics, 1857 (1): 23-33.

Yano, Junko., Kern, Jan., Yachandra, Vittal K., Nilsson, Håkan., Koroidov, Sergey och Messinger, Johannes. 2015. Light-Dependent Production of Dioxygen in Photosynthesis. Sustaining Life on Planet Earth: Metalloenzymes Mastering Dioxygen and Other Chewy Gases. Springer International Publishing, Metal ions in life sciences, 15

Nilsson, Håkan. Substrate water binding to the oxygen-evolving complex in photosystem II. Diss., Umeå universitet, 2014.

Nilsson, Håkan., Rappaport, Fabrice., Boussac, Alain och Messinger, Johannes. 2014. Substrate-water exchange in photosystem II is arrested before dioxygen formation. Nature Communications, 5: 4305

Nilsson, Håkan., Krupnik, Tomasz., Kargul, Joanna och Messinger, Johannes. 2014. Substrate water exchange in photosystem II core complexes of the extremophilic red alga Cyanidioschyzon merolae. Biochimica et Biophysica Acta – Bioenergetics, 1837 (8): 1257-1262.

Navarro, Montserrat Péres., Ames, William M., Nilsson, Håkan., Lohmiller, Thomas., Pantazis, Dimitrios A., Rapatskiy, leonid., Novaczyk, Mark M., Neese, Frank., Boussac, Alain., Messinger, Johannes., Lubitz, Wolfgang och Cox, Nicholas. 2013. Ammonia binding to the oxygen-evolving complex of photosystem II identifies the solvent-exchangeable oxygen bridge (μ-oxo) of the manganese tetramer. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110 (39): 15561-15566.

Björnham, Oscar., Nilsson, Håkan., Andersson, Magnus och Schedin, Staffan. 2009. Physical properties of the specific PapG-galabiose binding in E. coli P pili-mediated adhesion. European Biophysics Journal, 38 (2): 245-254.

 


Kontaktinformation

Forskningsingenjör vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Röbäcksdalens fältforskningsstation
Telefon: +46907868738, +46768320444
Postadress:
Verkstadsgatan 15A
90432 Umeå
Besöksadress: Verkstadsgatan 15A, Umeå