CV-sida

Hanna Fors

Hanna Fors

Presentation

Jag är landskapsarkitekt sedan 2009 och arbetar nu som doktorand vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Mitt avhandlingsarbete handlar om brukarmedverkan i förvaltning av offentliga grönområden, och då framför allt i övergångszonerna mellan privata bostadsområden och offentliga grönområden. Jag fokuserar särskilt på hur kvalitén på våra grönområden påverkas av brukarmedverkan och vad som motiverar brukare att engagera sig i förvaltning av offentliga grönområden.

Publikationer i urval

Fors, H., Nielsen, A.B., van den Bosch, C.C.K., Jansson, M. (2018) From borders to ecotones – Private-public co-management of urban woodland edges bordering private housing. Urban Forestry and Urban Greening 30:46-55.

Fors, H. (2017) Samförvaltningszonen i Holstebro. Tidskriften landskap nr 2, 2017.

Gulsrud, N.M., Rutt, R.L., Nielsen, A.B., Fors, H. and van den Bosch, C.C.K. (2016) Place-based governance of urban forests and green spaces for climate-resilient cities [policy brief]. Nordic Forest Research. http://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2017/07/pb_final.pdf

Molin, J.F., Fors, H. and Faehnle, M. (2016) Citizen participation for better urban green spaces [policy brief]. Nordic Forest Research. http://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2017/07/Citizen-participation-PB-final.pdf

Lindholst, A.C., Konijnendijk van den Bosch, C.C., Kjøller, C.P., Sullivan, S., Kristoffersson, A., Fors, H., Nilsson, K. (2016) Urban green space qualities reframed toward a public value management paradigm: The case of the Nordic Green Space Award. Urban Forestry and Urban Greening 17, 166-176.

Fors, H., Molin, J.F., Murphy, M.A., Konijnendijk van den Bosch, C. (2015) User participation in urban green spaces - For the people or the parks? Urban Forestry and Urban Greening 14, 722-734.

Lindholst, A.C., Sullivan, S.G., van den Bosch, C.C.K., Fors, H. (2015) The Inherent Politics of Managing the Quality of Urban Green Spaces. Planning Practice and Research 30, 376-392.

Jansson, M., Fors, H., Lindgren, Th. & Wiström, B. (2013) Perceived personal safety in relation to urban woodland vegetation : a review, Urban Forestry & Urban Greening, 12(2)2013, s. 127-133.

Fors, H. & Busse Nielsen, A. (2012) När en gräns förvandlas till ett möte. Movium Magasin, 2012:3, s. 24-27.

Gunnarsson, A., Jansson, M., Fors, H. & Kristensson, E. (2012). Vegetationsstyrning för ökad trygghet. Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie, vol. 2012:13

Persson, B., Kristoffersson, A., Fors, H. & Lindgren. Th. (2012) Handledning till Skötselmanual för bostadsgårdar. Stad & Land nr 179 Alnarp: Movium.

Delshammar T., Fors H. 2011. Examensarbeten i forskningsprojekt. Genomförande och examination. Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jord­bruk : rapportserie, vol 2011: 25

Bensch, Å. & Fors, H. 2011. Sten i detalj – utemiljö. Stockholm: Balkong Förlag.

Fors H., Delshammar T. (Ed.). 2010. Gröna och blå strukturer för en hållbar stadsutveckling. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie (Sveriges lantbruks-universitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap), vol 2010:16

Fors H. 2009. Trädplanteringsprojekt - ett sätt att ge brukarna kontakt med träd. Gröna Fakta, vol 2009:1

Persson B., Kristoffersson A., Fors H. 2009. Skötselmanual för bostadsgårdar. Gröna fakta, vol 2009:4


Kontaktinformation
Doktorand, Forskningsassistent vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: 040-415165
Postadress:
Box 66
23053 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp