CV-sida

Hedvig Stenberg

Hedvig Stenberg

Presentation


Jag utbildade mig till veterinär vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala och efter examen arbetade jag som distriktsveterinär framför allt med smådjur och som officiell veterinär med fiskhälsa. Nu doktorerar jag på sektionen för virologi i ett projekt om hur virusinfektioner under fosterstadiet kan ge upphov till neurologiska sjukdomar hos griskultingarna. Jag gör även en specialistutbildning vid ”European college of veterinary public health” vilket inkluderar mina stora intressen – infektionssjukdomar, veterinär folkhälsa och epidemiologi.

Forskning

Projektet som jag jobbar i fokuserar jag på medfödd neurologisk sjukdom hos griskultingar orsakad av virusinfektioner under fosterstadiet. Målet är att kartlägga vilka virus som kan orsaka de här sjukdomarna hos griskultingar och att undersöka hur de kan smitta mellan besättningar. Vi använder oss av en ny högteknologisk metod som kallas viral metagenomik går det både att nya, tidigare inte beskrivna virus, och att kartlägga hela det så kallade viromet i ett prov. Vi undersöker också hur virusen som orsakar sjukdom hos griskultingarna sprids, just nu tittar vi på virusförekomsten i galtsperma.  

 

Publikationer i urval

Stenberg H, Jacobson M, Malmberg M. A review of congenital tremor type A-II in piglets. Anim Health Res Rev. 2020 Jun;21(1):84-88. doi: 10.1017/S146625232000002X. Epub 2020 Feb 18. PMID: 32066514.

Stenberg, H., Jacobson, M. & Malmberg, M. Detection of atypical porcine pestivirus in Swedish piglets with congenital tremor type A-II. BMC Vet Res 16, 260 (2020). https://doi.org/10.1186/s12917-020-02445-w

Stenberg, H., Leveringhaus, E., Malmsten, A., Dalin, A.-M., Postel, A., & Malmberg, M. (2021).  Atypical porcine pestivirus—A widespread virus in the Swedish wild boar population. Transboundary and Emerging 

Serological screening suggests presence of Schmallenberg virus in cattle, sheep and goat in the Zambezia Province, Mozambique. Blomström AL, Stenberg H, Scharin I, Figueiredo J, Nhambirre O, Abilio AP, Fafetine J, Berg M.Transbound Emerg Dis. 2014 Aug;61(4):289-92. doi: 10.1111/tbed.12234. Epub 2014 May 15

Seroprevalence of Rift Valley fever virus in sheep and goats in Zambézia, Mozambique. Blomström AL, Scharin I, Stenberg H, Figueiredo J, Nhambirre O, Abilio A, Berg M, Fafetine J. Ecol Epidemiol. 2016 Jul 4;6:31343. doi: 10.3402/iee.v6.31343. eCollection 2016.


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för virologi
Postadress:
BVF, Virologi, Box 7028
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala