Medfödd neurologisk sjukdom hos griskultingar

Senast ändrad: 12 oktober 2017

För att kunna förebygga och behandla sjukdom behöver man veta vad som orsakat den. Målet för det här projektet är att hitta virus som kan orsaka medfödd sjukdom i nervsystemet hos grisar.

För en grisbonde finns vanligen lite tid för att hinna med att hjälpa och stödutfodra sjuka smågrisar. På grund av detta är dödligheten hos sjuka eller svagfödda griskultingar vanligen hög.

Skaksjuka och fläksjuka är två neurologiska sjukdomar som ses hos nyfödda grisar – oftast var för sig men ibland tillsammans. Andelen drabbade spädgrisar är låg, men bland de sjuka är dödligheten hög, upp till 50%.

En gris med fläksjuka är född med en nedsatt funktion i sina ben. Skaksjuka visar sig, precis som namnet antyder, som skakningar i huvud och kropp. Ingen av sjukdomarna är i sig dödlig men båda gör det svårt för kultingen att gå och att dia – kultingarna dör vanligen av svält eller för att de trampas ihjäl.

Det är snart hundra år sedan skaksjuka hos nyfödda griskultingar beskrevs första gången – men varför vissa kultingar blir sjuka och vad som orsakar sjukdomen är fortfarande okänt. Länge har man antagit att både skak- och fläksjuka orsakas av virus, men det har hittills inte gått att fastställa. Förhoppningen med det här projektet är att hitta virus som kan orsaka neurologisk sjukdom hos spädgrisar.

Det här är ett Formas-finansierat projekt (2016-009792), som beräknas
pågå mellan 2017-2021.

Doktorand Hedvig Stenberg

Huvudhandledare: Maja Malmberg


Kontaktinformation

Maja Malmberg, forskare och vicedekan med ansvar för Jämställdhet och Lika villkor vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
maja.malmberg@slu.se, 018-67 27 77