CV-sida

Henrik Böhlenius

Henrik Böhlenius
Henrik Böhlenius är samverkanslektor i skogsskötsel med poppelodling som forskningsområde.

Presentation

All information om Henrik Böhlenius forskning och undervisning finns på den engelska sidan. Välj English i toppmenyn på sidan.

Se också personporträttet av Henrik Böhlenius: