CV-sida

Hui Liu

Hui Liu
Läs mer om Hui Liu på engelska.

Kontaktinformation

Laboratorieingenjör vid Institutionen för mark och miljö; Mark- växtlaboratoriet
Telefon: +4618673406, +46761063300
Postadress:
Box 7014
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala