CV-sida

Ingmar Persson

Ingmar Persson

Presentation

Mer information finns på den engelska sidan.


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Oorgan fysikal
Telefon: 018-671547
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala