CV-sida

Jan-Eric Englund

Jan-Eric Englund

Presentation

Forskningsområde

Tillämpad statistik och matematisk statistik.

Undervisning

  • Research design, introduktionskurs för forskarstuderande i Alnarp
  • Treatment of data, statistikkurs för forskarstuderande i Alnarp
  • Grundkurs i statistik för hortonomer
  • Statistikkurs för lantmästare
  • En kort del om statistik för trädgårdsingenjörer och hortonomer

Samverkan

Uppdrag

  • Lektor på SLU i Alnarp sedan 1992.
  • Statistisk konsult för forskarna vid SLU och ansvarig för statistikkurser i Alnarp.
  • Föreståndare för Biostokastikum som samordnar konsultationer och kurser inom statistik vid SLU.
  • Ledamot i LTV-fakultetens fakultetsnämnd.

Bakgrund

Fil Dr i Matematisk Statistik, Lunds Universitet, 1988 


Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för biosystem och teknologi
Telefon: 040-415236
Arbetsbeskrivning: Statistik - undervisning, konsultation, forskning.
Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103
230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp

Publikationslista: