CV-sida

Jan-Eric Englund

Jan-Eric Englund
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att hjälpa SLU:s anställda och studenter med statistiska problem.

Presentation

- Lektor på SLU i Alnarp sedan 1992 med inriktning på tillämpad statistik och matematisk statistik.
- Statistisk konsult för anställda vid SLU och att vara ansvarig för statistikkurser i Alnarp.
- Ledamot i LTV-fakultetens fakultetsnämnd.
- Ledamot i SLU:s IT-råd.
- Ledamot i institutionens ledningsråd.

Undervisning

- Research design, introduktionskurs för forskarstuderande i Alnarp.
- Treatment of data, statistikkurs för forskarstuderande i Alnarp.
- Grundkurs i statistik för hortonomer.
- Statistikkurs för lantmästare.
- Korta delar om statistik i många av LTV-fakultetens kurser.

Forskning

Medhjälpare och medförfattare i de statistiska delarna till många projekt som finns vid SLU.

Bakgrund

Fil Dr i Matematisk Statistik, Lunds Universitet, 1988 

Handledning

Genom centrumbildningen Statistics@SLU erbjuds fria statistiska konsultationer till alla doktorander och forskare vid SLU. Många publikationer vid SLU har därför grunden i denna konsultationsverksamhet.


Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för biosystem och teknologi
Telefon: 040-415236
Arbetsbeskrivning: Statistik - undervisning, konsultation, forskning.
Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103
230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp

Publikationslista: