CV-sida

Jenny Yngvesson

Jenny Yngvesson

Presentation

Janny YngvessonJag heter Jenny Yngvesson och har en bakgrund inom zoologi och etologi från Linköpings och Lunds universitet. Mitt examensarbete gjorde jag vid SLU i Skara, eftersom etologi var det ämne som intresserade mig allra mest inom zoologin. Här vaknade mitt intresse för etologi hos lantbruksdjur och därmed även engagemanget i djurskydd och djurvälfärd. Sedan dess har jag arbetat med forskning om lantbruksdjur i Sverige, Tanzania, Mexico och USA. Dessutom har jag arbetat på slakteri och inom avbytartjänsten. Mina doktorandstudier handlade om kannibalism hos värphöns. Efter disputationen så arbetade jag med djurskyddslagstiftningen på central nivå. Så småningom började jag arbeta som lärare och forskare vid SLU. Arbetet med studenter är mycket inspirerande och roligt och jag drivs av att utveckla min undervisning pedagogiskt!

Forskning

Den forskning jag bedriver handlar just nu om:

Publikationer i urval

 • Jensen, P; Yngvesson, J, 1998. Aggression between unacquainted pigs - sequential assessment and effects of familiarity and weight. Applied Animal Behaviour Science Vol. 58, pp 49-61.
 • Gunnarsson, S; Yngvesson, J; Keeling, LJ, et al., 2000. Rearing without early access to perches impairs the spatial skills of laying hens. Applied Animal Behaviour Science Vol. 67, pp 217-228.
 • Yngvesson, J; Keeling, LJ, 2001. Body size and fluctuating asymmetry in relation to cannibalistic behaviour in laying hens. Animal Behaviour Vol. 61, pp 609-615.
 • Jung, J; Yngvesson, J; Jensen, P, 2002. Effects of reduced time on pasture caused by prolonged walking on behaviour and production of Mpwapwa Zebu cattle. Grass and forage science Vol. 57, pp 105-112.
 • Yngvesson, J; Keeling, LJ; Newberry, RC, 2004. Individual production differences do not explain cannibalistic behaviour in laying hens. British Poultry Science Vol. 45, pp. 453-462.
 • Andersson, M; Lundberg, A; Loberg, J; Yngvesson J, 2011. Practising generic skills within PBL. Conference abstract at 'Celebrating the Past and Embracing the Future: Evolution and Innovation in Problem-based Learning' Conference 30th & 31st March 2011. Grange Over Sands, Storbritannien.
 • Loberg, JL; Andersson, M; Yngvesson, J, 2011. Evaluation of the students perceived larning outcome with different examinations within a PBL curriculum. Pedagogisk konferens "Celebrating the past and embracing the future: Evolution and innovation in problem based learning" 30-31 March, Grange-over-Sands, Cumbria, UK.
 • Berg, C., Yngvesson, J., 2012. Optimal stocking density for broilers – optimal for whom? World's Poultry Science Journal, Vol 68, suppl 1, 6 pp.
 • Berg, C., Berk, J., Bessei, W., Bokkers, E., Buijs, S., Butterworth, A., Estevez, I., De Jong, I., Mench, J., Nielsen, B., Steenfeldt, S., Thaxton, Y., Yngvesson, J., Ventura, B., Zoons, J., 2012. Update of the welfare of chickens kept for meat production (broilers). In: De Jong, I., Berg, C., Butterworth, A., Estevez, I. (eds) Scientific report updating the EFSA opinions on the welfare of broilers and broiler breeders. Supporting publications 2012:EN-295, 116 pp. available online: www.efsa.europe.eu/publications.
 • Berg, Yngvesson, Nimmermark, Sandström & Algers., 2014. Killing of spent Swedish laying hens using CO2 in the barn. Animal Welfare. Vol 23: 445-457.
 • Yngvesson, J; Stigwall, A; Leijonflycht, C; Ventorp, M., 2014. Housing related injuries in Swedish horses: causes and preventative actions. Proc. ISAE Vitoria-Gasteiz, Spain.

Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi
Telefon: 0511-67229
Postadress:
Inst för husdjurens miljö och hälsa, Box 234
532 23 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara