CV-sida

Jenny Yngvesson

Jenny Yngvesson
Jag arbetar vid SLU sen 2007 och är stationerad i Skara, även om jag arbetar både i Alnarp och i Uppsala. Min forskning handlar i huvudsak om etologi och välfärd hos lantbruksdjur och häst men jag arbetar även med djur i bevarandebiologiska projekt ex-situ (främst markhorer och tadjikiska stäppfår). I min undervisning arbetar jag både på grund och avancerad nivå och undervisar främst inom etologi och djurvälfärd. Jag handleder ofta och gärna examensarbeten på olika nivåer.

Presentation

Min grundutbildning inom zoologi har jag från Linköpings och Lunds universitet. Jag disputerade vid SLU 2002 och arbetade sen några år på dåvarande Djurskyddsmyndigheten, som hade det övergripande ansvaret för djurskyddslagstiftningen. Detta ansvar finns nu hos Jordbruksverket. Efter att Djurskyddsmyndigheten lades ner 2007 började jag på SLU som adjunkt i etologi. Jag befordrades sen till lektor. Efter några år med enbart undervisning har jag ökat min andel forskning tillsammans med mina samarbetspartner inom och utanför SLU. Nu ägnar jag mig mycket åt ekologisk kyckling, välfärd för värphöns i slutet av värpperioden, välfärd hos slaktgrisar, arbetsmiljö inom gris- och hästbranschen samt hästars välfärd och inhysning. I samarbete med Nordens Ark så ägnar jag mig åt bevarandebiologiska frågor för små idisslare (vilda arter av får och getter), vilka utgör bytesdjuren för till exempel stora (utrotningshotade) kattdjur. 

Inom ramen för ämnet etologi vid SLU har jag ansvar för en youtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCIk0UqSiXRmjwNz-TwsfmdA?view_as=subscriber


Publikationslista: