CV-sida

Jon Petter Gustafsson

Jon-Petter Gustafsson
Professor i markkemi. Ordförande i programnämnd NJ.

Forskning

Se den engelska versionen av denna sida (klicka på "In English" ovan) för presentation av forskning och för senaste publikationer!


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för mark och miljö; Markkemi
Telefon: +4618671284
Postadress:
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala