CV-sida

Jon Petter Gustafsson

Jon-Petter Gustafsson
Professor i markkemi

Forskning

Se den engelska versionen av denna sida (klicka på "In English" ovan) för presentation av forskning och för senaste publikationer!


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för mark och miljö; Markkemi
Telefon: +6718671284
Postadress:
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala