CV-sida

Jon Petter Gustafsson

Jon-Petter Gustafsson
Professor i markkemi

Forskning

Se den engelska versionen av denna sida (klicka på "In English" ovan) för presentation av forskning och för senaste publikationer!


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi
Telefon: 018-671284
Postadress:
Inst för mark och miljö, biogeokemi, Box 7014
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala