CV-sida

Karin Hakelius

Karin Hakelius
Karin är lektor i företagsledning och är speciellt intresserad av rollen som ledare i de kooperativa organisationerna samt hur dessa bäst kan struktureras och styras för att gynna medlemmarna.

Presentation

Karin blev agronom våren 1990 och påbörjade doktorandstudier senare samma år. Avhandlingen fokuserade svenska lantbrukares attityder och värderingar rörande medlemskap, handel med och den demokratiska processen i lantbrukskooperativa föreningar.

Efter disputationen 1996 arbetade Karin som studierektor 1997-1999, varefter hon var prefekt för Institutionen för ekonomi 1999-2008.Under perioden september 2010 t o m augusti 2011, samt under en period 2014-2015, vikarierade hon som studierektor på halvtid.

Undervisning

Karin har genom åren deltagit och hållit i en rad kurser, bl a i grundläggande företagsekonomi, bokföring, samt sk miljömanagement (hur ledare kan inkludera miljöaspekter i sitt arbete). För närvarande kommer Karin framför allt att undervisa i kursen i företagsledning, samt kursen om livsmedelssektorn i allmänhet och de kooperativa organisationerna inom denna i synnerhet. Förutom dessa två kurser kommer hon att ta över ansvaret för den grundläggande kursen i bokföring och kalkylering, efter att under flera år varit kursansvarig för institutionens examensarbeteskurser, samt examinator för samtliga examensarbeten inom företagsekonomi

Forskning

Forskningsintresset ligger inom fältet ledarskap och organisationsteori, med ett särskilt fokus på de lantbrukskooperativa företagen. Nyligen avslutade Karin med ett tvåårigt projekt med titeln ”Att bygga bättre styrelser: Hur beror ett kooperativt företags framgång på styrelsens egenskaper?”. Projektfinansieringen kom från Stiftelsen lantbruksforskning (SLF).

För närvarande arbetar Karin med ett annat tvåårigt projekt, finansierat av Stiftelsen Olle Hakelius stipendiefond, med titeln "Förnyelse av kooperationen". Detta projekt fokuserar dels medlemmarnas möjlighet att få en överblick av vad som händer i stora kooperativa företag, dels de förtroendevaldas roll, dvs att fatta beslut i medlemmarnas intresse. De företag som ingår i studien är Arla Foods, Lantmännen och Södra skogsägarna.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för ekonomi; Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling
Telefon: 018-671745