CV-sida

Knut-Håkan Jeppsson

Knut-Håkan Jeppsson

Presentation

Forskningsområde

- Emission av ammoniak och växthusgaser från djurstallar
- Luftföroreningar, klimat och termisk närmiljö i djurstallar
- Byggnader för nöt- och lammköttproduktion

Undervisning

Djurmiljö och byggnadsfunktion
Lantbrukets byggnadskonstruktioner
Emissioner av ammoniak och växthusgaser från djurstallar och gödsel

Forskning

  • Dammhalter i slaktgrisstall med energibesparande ventilationssystem. Finansierat av SLO-fonden. Utförs av Knut-Håkan Jeppsson.
  • Effektivare biogasproduktion med hjälp av självseparerande gödsel. Finansieras av Partnerskap Alnarp samt SLF. Utförs av Sara Bergström Nilsson (Hushållningssällskapet Halland), Rebecka Asplund (Växa Sverige), Knut-Håkan Jeppsson.
  • Djupströbäddar till får – växtnäringsvärde och jämförelse av strömaterial. Finansieras av SLU Ekoforsk. Utförs av Cecilia Palmborg (NJV, SLU), Gun Bernes (NJV, SLU), Knut-Håkan Jeppsson
  • Energieffektiv belysning i djurstallar. Finansierat av SLF. Utförs av Torsten Hörndahl, Knut-Håkan Jeppsson, Hans von Wachenfelt.
  • Kan ny teknik ge mindre elanvändning och mera dagsljus i grisstallar? Finansierat av Energimyndigheten. Utförs av Niko Gentile (LTH), Jiangtao Du (LTH), Knut-Håkan Jeppsson, Hans von Wachenfelt.

Bakgrund

Agr Dr i Lantbrukets byggnadsteknik, SLU 2000
Teknikagronom, SLU 1986


Publikationslista: