CV-sida

Knut-Håkan Jeppsson

Knut-Håkan Jeppsson

Presentation

Forskningsområde

- Emission av ammoniak och växthusgaser från djurstallar
- Luftföroreningar, klimat och termisk närmiljö i djurstallar
- Byggnader för nöt- och lammköttproduktion

Undervisning

Djurmiljö och byggnadsfunktion
Lantbrukets byggnadskonstruktioner
Emissioner av ammoniak och växthusgaser från djurstallar och gödsel

Forskning

  • Golv i nötkreaturstallar för minskad ammoniakemission och god djurvälfärd [Floors in cattle buildings for reduced ammonia emissions and good animal welfare]. Finansierat av SLF. Projektledare Madeleine Magnusson.
  • PigNovations - Förbättrad utformning av nya, innovativa stallsystem för uppfödning av slaktgrisar i storgrupp [PigNovations - Improving the design of novel, innovative systems for finisher pigs reared in large groups]. Finansieras av FORMAS. Biträdande handledare för Elin Karlsson. Projektledare Rebecka Westin.
  • Förbättring av energieffektiviteten och inomhusklimatet i stallbyggnader genom passiva och aktiva åtgärder [Improving energy-efficiency and indoor climate of livestock buildings through passive and active adaptation measures]. Finansieras av Energimyndigheten. Biträdande handledare för Therese Malm. Projektledare Marie-Claude Dubois.
  • Effektivisering av belysning i stallbyggnader [Retrofitting electric lighting in livestock buildings]. Finansieras av Energimyndigheten. Biträdande handledare för Sheikh Rishad Ahmmad. Projektledare Marie-Claude Dubois.
  • Kylning av golv till slaktgrisar – förbättrad djurvälfärd, hälsa, produktion och stalluft [Floor cooling for fattening pigs – improvement of pig welfare, health, production and indoor environment]. Finansieras av Stiftelsen JTI. Biträdande handledare för Cecilia Hagberg, RISE. Projektledare Cecilia Lindahl, RISE.
  • Att skydda fjäderfä mot allvarliga smittor – kunskapsuppbyggnad för framtida hantering med fokus på högpatogen aviär influensa (HPAI) och smittskydd [Protecting poultry from pathogens – knowledge building for future management, with focus on highly patogenic avian influenza (HPAI) and biosecurity]. Projektledare Maria Nöremark, SVA.
  • Välfärdsförhållandena för mjölkkalvar som vistas utomhus och med djupströsystem medan de använder värmebehandlat rörflen under vintern i norra Sverige. [Welfare conditions of dairy calves housed outdoors and with deep litter system while using heat-treated reed canary grass during winter in Northern Sweden]. Finansierat av FORMAS. Projektledare Juana Chagas.

  • Gödselfiber som strö - effekt på hygien, djurhälsa, mjölkkvalitet, ekonomi och miljö [Recycled manure solids as bedding - aspects on hygien, animal health, milk quality, economy and environment]. Finansierat av SLF. Projektledare Knut-Håkan Jeppsson.

Bakgrund

Agr Dr i Lantbrukets byggnadsteknik, SLU 2000
Teknikagronom, SLU 1986


Publikationslista: