CV-sida

Lara Tickle

Lara Tickle
Lara Tickle är doktorand inom avdelningen för miljökommunikation vid institutionen för stad och land. Hon utför empirisk och teoretisk forskning om viltförvaltning och människans relation till naturen med fokus på jakt, alienation, etik, kommodifiering och reglering.

Presentation

Hon är drivande inom projektet Utmaningar för den svenska jaktetiken i ett moderniserande samhälle som en del av hennes doktorandtjänst.

Bakgrund

Master i Miljökommunikation och Förvaltning från Sveriges Lantbruksuniversitet

Kandidat i Geografi från King's College London


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Telefon: +4618672588, +46707968633
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala